Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czDoprava, logistika › Doprava železniční  www.szdc.cz

Oficiální stránky státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) hospodařící s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví ČR. Základní informace o SŽDC, aktuality, veřejné nabídky SŽDC, tiskové zprávy, činnost SŽDC. Česky, anglicky.

  www.cd.cz

Oficiální stránka Českých drah (ČD). Možnost vyhledávání v jízdních řádech (též anglicky a německy); on-line předrezervace míst; vyhledání polohy vlaku. Sekce: O ČD (kontakty; organizační struktura; historie; mapa sítě ČD). Cestování vlakem (nabídka služeb, slev; ceníky; výluky tratí). ČD CARGO (poradenství; kombinovaná doprava; pronájem nákladních vozů; přeprava nebezpečných věcí; spěšniny; on-line sledování přeprav; seznam stanic; průvodci nákladní přepravou). Nabídky a služby (vlaky na objednávku; kurýrní služby; reklama na ČD; inzerce, pronájmy a prodej; nepotřebné zásoby; inf. systémy NORMIS a TRIS). Zpravodajství a názory. Zájmové centru, odkazy. Česky, anglicky.

  www.railfaneurope.net

Internetový server věnovaný všeobecným i specializovaným technickým informacím o železniční dopravě a železničních zařízeních v Evropě. Server obsahuje velké množství původních informací; funguje rovněž jako rozcestník na jednotlivé webové stránky národních dopravců a oborových společností či sdružení. Přehledné zmapování existujících webových stránek z tohoto oboru. Snadno lze nalézt informace z většiny evropských národních železnic, včetně příslušných online jízdních řádů, map železničních sítí, poskytovaných služeb, důležitých upozornění apod. Anglicky.

  www.railvolution.net

Prezentace ostravského mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy. Veletrh je určen především pro odbornou veřejnost. Web obsahuje plánek s místem konání veletrhu; oborové novinky; archiv zpráv a informací ze starších ročníků veletrhu (texty ze seminářů, layout katalogů, přehled vystavovatelů). Odkazy na oborové weby. Česky, anglicky.

  www.dicr.cz

Drážní inspekce plní funkci nezávislého národního orgánu pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě (na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních - metro) provádí zejména zjišťování příčin mimořádných událostí, zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost a výkon státního dozoru ve věcech drah. Základní informace o úřadu, železniční přejezdy, nehodovost, tiskové zprávy, legislativa a další související dokumenty. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu technických zařízení. Odkazy. Česky, anglicky.

  www.du-praha.cz

Oficiální stránky Drážního úřadu, který rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, vydává osvědčení pro dráhy celostátní i regionální, vydává průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, vydává průkazy o způsobilosti technických zařízení, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, ukládá pokuty podle stavebního zákona a zákona o dráhách, vykonává státní stavební dohled a státní dozor ve věcech drah. Web obsahuje základní informace o Úřadu, vybrané legislativní dokumenty a aktuální oznámení. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku