Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPrávo a soudnictví › Zákony a komentářeOborová příručka

   Specializovaná příručka základních informací v oblasti ochrany spotřebitele. Příručka je určena především malým a středním podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění v sektoru obchodování. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

Oborová příručka

   Oborová příručka věnovaná problematice ochrany duševního vlastnictví. Systém ochrany duševního vlastnictví, ochrana průmyslového vlastnictví, ochrana technických řešení, ochrana práv na označení, funkce patentového zástupce, oceňování nehmotného majetku apod. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

  www.mvcr.cz

   Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv od roku 1945 do současnosti publikované na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Jednotlivá vydání jsou ke stažení ve formátu PDF.

Oborová příručka

   Oborová příručka s komentářem zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

Oborová příručka

   Oborová příručka s komentářem nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

Oborová příručka

   Oborová příručka s podtitulem Zákoník práce, praktická doporučení pro zaměstnavatele. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

Oborová příručka

   Oborová příručka, jejímž hlavním účelem je informovat o možnostech úspor, obsahuje návrhy úsporných opatření na pracovišti, při vytápění budov, ohřevu vody a v řadě dalších oblastí. Přináší též přehled závazných legislativních dokumentů. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

  www.sbirka.cz

Web obsahuje volně přístupné částky a předpisy vydané ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. Volně dostupná je i anglická verze, obsahující pouze překlady názvů předpisů. Dále jsou k dipozici aktuality a ceník firmy TORIsoft - správce webu. Placená služba zpřístupňuje kompletní archiv předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 (do 1992 jen platné, od 1993 všechny), aktualizovaná znění předpisů se zapracovanými novelami, předpisy vydávané ve Finančním zpravodaji a Cenovém věstníku. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku  www.systemaspi.cz

Online služba společnosti ASPI Publishing s. r. o. nabízí zdarma omezený přístup do databází právního informačního systému ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací). Poskytuje předpisy ze Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR po dobu cca 14 dnů ode dne rozeslání a navíc všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány (ty jsou zařazovány ke dni zapracování nového znění). Dále jsou k dispozici vazby na nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Ve všech textech lze využít fulltextové vyhledávání. Česky.

  www.justice.cz

Sbírka listin převedená do elektronické podoby. Sekce portálu Justice.cz spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Evidence dokumentů, které se týkají příslušného zápisu v obchodním rejstříku. V reálném světě vede sbírku listin soud, v jehož působnosti je rejstřík. V původním fyzickém stavu má sbírka listin charakter desek, do nichž se v průběhu času vkládají všechny důležité listiny, týkající se daného subjektu (zápis do obchodního rejstříku, společenská smlouva, dokumenty o změnách statutárních orgánů, podpisové vzory, účetní uzávěrky apod.). Elektronizace sbírky listin je součástí rozsáhlého projektu v jehož rámci byl na internetu nejprve zpřístupněn samotný rejstřík. Vzhledem k obrovskému rozsahu dokumentů, které je třeba digitalizovat, jsou mnohé dokumenty zatím pouze zmíněny, ale jejich náhled zatím neexistuje. Sbírka listin je průběžně aktualizována. Propojeno s obchodním rejstříkem. Česky.

  www.sagit.cz

Internetové stránky ostravského nakladatelství ekonomické a právní literatury. Kromě nabídek tištěných a elektronických publikací jsou na webu bezplatně zpřístupněny novinky, aktuality i odsáhlejší texty z oboru (informace o úpravách zákonů, FAQ apod.). Materiály jsou rozděleny podle následujících kategorií: Daně a poplatky Účetnictví Občanské a obchodní právo Pracovní právo, mzdy, platy, náhrady Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Správní právo Cestovní náhrady Konkurs a vyrovnání Ochrana hospodářské soutěže Ochrana spotřebitele Vveřejné zakázky Živnostenské podnikání Základy Evropského práva Ostatní. Z oblasti zákonů jsou zdarma tyto materiály: Obsah Sbírky zákonů Sbírka mezinárodních smluv Finanční zpravodaj Anotace. K některým dalším službám je nutná placená registrace. Česky.