Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Výzkum, vývoj v EUwww.euraxess.cz

Síť informačních center pro poradenství a pomoc zahraničním výzkumníkům. Síť poskytuje praktickou pomoc při plánování pobytu v hostitelské zemi EU. Účelem sítě je usnadňovat mobilitu zahraničních výzkumníků v ČR nebo opačně. Portál EURAXESS Czech republic obsahuje základní informace o ČR a místním výzkumu, přehled služeb, možnosti studia, možnosti zaměstnání a další informace k hostování.

www.europa.eu

Síť národních informačních oddělení Eurydice. Jeho cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat chápání vzdělávací systémů v zemích EU. Činnost Eurydice je zaměřena na shromažďování informací a zpřístupňování informací z oblasti rozvoje a správy těchto vzdělávacích systémů. Web obsahuje elektronické studie, statistiky, srovnávací analýzy.

www.ceitec-cluster.cz

Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob z akademického a komerčního prostředí se zaměřením na biotechnologické firmy a vědecko-výzkumné instituce zabývající se bioinformatikou anebo jí příbuznými obory. Účelem sdružení je posílení spolupráce vědecké a firemní sféry a posílení konkurenceschopnosti firem. Web obsahuje základní informace o účelu, z.s.p.o., náplni a o projektech.

www.ceitec.cz

Oficiální stránky CEITEC (Central European Institute of Technology), což je projekt usilující o zbudování evropského centra excelentní vědy (v oblasti živé přírody i pokročilých materiálů a technologií). Na projektu se společně podílí šest předních akademických institucí z ČR. Cílem je zajistit propojení znalostí a zdrojů všech šesti institucí, díky čemuž by pak mohly dosahovat mnohem rychleji kvalitních výsledků a také vyššího zapojení aplikační sféry. Web poskytuje základní informace k projektu, přehled výzkumných programů z jednotlivých oborů (medicína, biologie, mikrotechnologie apod.), a související informace.

www.europa.eu

Oficiální stránky iniciativy ERA (European Research Area). Iniciativa chce posílit vědeckou a technologickou základnu Evropské unie a vytvořit nové výzkumné politiky. Základní informace o ERA, připravované aktivity, analýzy, statistiky, projekty, tiskové zprávy, instrumenty ERA, informace o možnosti jak se zapojit do činnosti ERA.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.europa.eu

Community Research and Development Information Service (CORDIS) je informační server poskytující velmi široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. Web obsahuje: úplné informace o 4.-6. rámcovém programu, aktuální přehled odkazů na nejdůležitější dokumenty a informační zdroje, bohaté databázové systémy, novinky, informace o řešených projektech, výsledky dosažené v ukončených projektech, nabídku publikací, dokumenty EU související s výzkumem a vývojem, informace o inovacích tj. o zavádění nových technologií, transfer technologií, související financování, informace o problematice duševního vlastnictví, důležité dokumenty o inovační politice v EU, informace o regionálních inovačních politikách, o Evropské chartě o trendech v inovacích, vysvětlivky zkratek, odkazy na příbuzné weby. CORDIS zpřístupňuje databázi ERGO, která nyní obsahuje cca 100 000 odkazů na výzkum v EU. Interaktivními službami lze vyhledávat partnery pro spolupráci, nabízet své výsledky, přihlásit se jako posuzovatel projektů atd. Anglicky, německy, španělsky, francousky, italsky.

  www.eu.int

Sekce portálu Evropské unie Researcher's Mobility Portal orientovaná na mobilitu evropských výzkumníků. Prostřednictvím tohoto portálu, který je synchronizován s národními portály mobility výzkumných pracovníků, by měly organizace a jednotliví výzkumníci nabízet volná místa a nacházet uplatnění ve vysoce specializované výzkumné problematice. Web obsahuje: základní informace o účelu a funkcích portálu; odkazy na jednotlivé evropské národní stránky, aktuality o současném stavu, odkazy na další evropské databáze a vyhledávače s nabídkou pracovních míst. Anglicky.