Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czDuševní vlastnictví › Vynálezy, patenty  www.upv.cz

Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví. Obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 228531 a zapsané užitné vzory. Česky, anglicky.

  www.upv.cz

Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví. Obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku - bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 5000. Česky, anglicky.

  www.upv.cz

Základní informace; aktuality; FAQ. Online databáze patentů a užitných vzorů; průmyslových vzorů; národních ochranných známek; mezinárodních ochranných známek; označení původu a zeměpisných označení v EU; seznam všeobecně známých ochranných známek; seznam ochranných známek prohlášených za proslulé; seznam zapsaných označení původu. Průmyslová práva; právo autorské a práva s ním související; systémy mezinárodního třídění; problematika průmyslového vlastnictví v EU a ve světě. Právní předpisy, mezinárodní smlouvy, judikatura. Publikace vydávané ÚPV (download ve formátu PDF; většina nabízena v tištěné podobě). Odkazy na weby s příbuznou tematikou. Česky, anglicky.

  www.european-patent-office.org

Oficiální stránky European Patent Office (EPO) se zaměřením na problematiku patentů v Evropě. Web obsahuje: novinky; oficiální dokumenty; patentní informační centra (PATLIB); akce a semináře; podrobné informace a návody pro žadatele; vstup do online databáze 45 miliónů patentových dokumentů. Odkazy na další relevantní stránky evropských organizací. Anglicky, německy, francouzsky.

  www.epo.co.at

Sekce stránek European Patent Office (EPO). Informace o problematice patentů v Evropě. K dispozici je seznam patentních úřadů členských států; seznam ostatních národních úřadů nebo podobných organizací; právní texty a patentní klasifikační systém; přehled provozovatelů databází patentů; přehled poskytovatelů informací o patentech. Odkazy na internetové stránky evropských organizací, jejichž činnost nějak souvisí s EPO. Anglicky.

  www.eu.int

Oficiální stránky úřadu Office for Harmonization in the Internal Market, jehož cílem je registrace obchodních značek a designu v rámci EU. Základní informace o fungování úřadu (aktuality, informační bulletin, poplatky a finanční problematika, publikace a veřejná oznámení, statistiky). Sekce věnovaná ochranným známkám a designovým vzorům. Možnost vyhledávání v databázích a zadání online přihlášek. Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky.

  www.patzastupci.cz

Komora patentových zástupců sdružuje všechny patentové zástupce v ČR. Seznam patentových zástupců - třídění podle jmen nebo sídel. Vyhledávání patentových zástupců podle kritérií. Lexikon základních pojmů. Česky, anglicky, německy, francouzsky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku