Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czStátní správa › Vláda a ministerstva  www.justice.cz

Oficiální portál Ministerstva spravedlnosti České republiky. Webové odkazy na informační registry, adresáře složek, informace z resortu. Odkaz na portál českého soudnictví justice.cz. Jednotlivé linky déle obsahují odkazy na soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestů, institut vzdělávání, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, probační a mediační službu, vězeňskou službu. Hledání v obchodním rejstříku podle firmy či jména a fulltextové hledání ve složkách justice.

  www.mmr.cz

Oficiální stránka Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Základní informace - organizace a působnost ministerstva, konzultační dny pro veřejnost, kontakt na vedení ministerstva. Informace odboru pro styk s veřejností. Koncepce ministerstva v oblasti cestovního ruchu. Evropská integrace. Bytová politika - programy podpory, ceny, sociální aspekty bydlení. Územní plánování a stavební řád, nabídka rozvojových ploch z územních plánů obcí České republiky, informace odboru územního plánování a stavebního řádu. Národní rozvojový plán. Územní identifikační registr. Zájmová sdružení měst a obcí České republiky. Publikace ministerstva. Internetové odkazy z oblasti působnosti ministerstva.

  www.eagri.cz

Oficiální stránka Ministerstva zemědělství České republiky. Struktura a kontaktní informace. Dotace a programy. Legislativa. Potravinářství. Agrární zahraniční obchod. Přehled zahraničního obchodu (Generální ředitelství cel, Český statistický úřad). Datové informace ministerstva. Vzdělávání a výzkum. Evropská integrace. Lesní hospodářství. Vodní hospodářství, správci vodních toků. Ochrana zvířat. Internetové odkazy z oblasti zemědělství. Tiskové zprávy.

  www.mfcr.cz

Oficiální stránka Ministerstva financí České republiky. Informace o ministerstvu: (působnost, organizační struktura), Ústřední finanční a daňové ředitelství, Celní správa. Oddělení pro styk s veřejností (kontakty), tiskové zprávy, jednání vlády, informační kancelář. Informace: knihovna, finanční zpravodaj, cenový věstník, daňová správa. Legislativa: zákony, vyhlášky, devizové předpisy, ochrana investic, dvojí zdanění. Makroekonomika: predikce, finanční statistika, fiskální výhled. Finanční trh: pojišťovny, penzijní fondy, kapitálový trh, loterie a sázkové hry, instituce - internetové odkazy, OECD. Podpora podnikání: investiční pobídky v ČR, podpora malého a středního podnikání. Evropská integrace. Zahraniční pomoc pro ČR: bilaterální programy, programy pomoci ES. Rozpočet. Informační zdroje ministerstva financí: adresář finančních orgánů, administrativní registr ekonomických subjektů, daňové tiskopisy, dražby, plátci DPH, plátci silniční daně - databáze. Obchodní veřejné soutěže.

  www.mpsv.cz

Oficiální stánky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Kontaktní informace. Informace ministerstva - organizační struktura, koncepce ministerstva. Bezpečnost práce, Evropská Unie a mezinárodní vztahy, pojištění, práce a platy, příjmy a životní úroveň (demografická situace ČR, životní minimum), rovnost mužů a žen, sociální problematika, služby zaměstnanosti (Správa služeb zaměstnanosti, volná místa úřadů práce ČR, hledání volného místa podle okresů a dosaženého vzdělání, podle profese), územně identifikační registr.

  www.vlada.cz

Oficiální stránka Úřadu vlády České republiky. Sekce: Vláda (členové a rezorty programové prohlášení dokumenty postavení vlády historie). Činnost vlády (program schůze archiv jednání usnesení legislativní činnost). Poradní a pracovní orgány vlády (Rady Výbory Komise). Evropská unie. Úřad vlády (org. struktura Generální ředitelství státní služby). Tiskové informace (tiskové zprávy, konference projevy programy členů vlády fotogalerie). Vyhledávání (na serveru / v usneseních vlády). Česky, anglicky.

  www.mkcr.cz

Oficiální stránky Ministerstva kultury České republiky. Organizační struktura ministerstva. Kontakty. Poradní orgány, příspěvkové organizace. Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Registrované církve a náboženské společnosti. Výběrová řízení. Přehled právních předpisů v gesci ministerstva, plán legislativních úkolů. Kulturní politika, kulturní akce pod záštitou ministerstva, věda a výzkum, granty a programy, veřejné soutěže, ceny, kulturní organizace, periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, profesionální divadlo, hudba, výtvarné umění, audiovize, autorské právo. Ministerstvo kultury a Evropská Unie. Mezinárodní organizace: UNESCO, Světová organizace duševního vlastnictví. Formulář pro žadatele o informace. Diskusní forum. Fulltextové vyhledávání.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.hrad.cz | www.zemanmilos.cz

Oficiální stránka kanceláře prezidenta České republiky. Prezident - historie, ústavní vymezení, přehled osobností. Kancelář prezidenta republiky - kontaktní údaje, struktura, informace, žádosti, podepsané a vrácené zákony, amnestie, milosti, státní vyznamenání, program prezidenta. Pražský hrad - historie, informace, plán, program akcí. Správa Pražského hradu, Lesní správa Lány.

  www.msmt.cz

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Informační stránka ministerstva: organizace, věstníky, registr sítě škol - vyhledávání podle mnoha specifikací. Školský zákon. Regionální školství - odborné vzdělávání. Vysoké školy - zákon o vysokých školách. Tělovýchova. Věda a výzkum - programy na podporu výzkumu, legislativa výzkumu a vývoje, mezinárodní spolupráce. Strukturální fondy Evropské Unie - PHARE. Evropský rok jazyků - výuka, zkoušky.

  www.mpo.cz

Oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Informace o organizaci a činnosti. Průmyslová a obchodní politika. Údaje o jednotlivých sektorech (průmysl, obchod, energetika, stavebnictví). Podpora podnikání. Zahraničněobchodní vztahy (např. seznam mezinárodních smluv v působnosti MPO, pracovníci obchodně ekonomických úseků ZÚ ČR v zahraničí, Česká centra). Příslušná legislativa. Analýzy a programy. Statistické údaje o zahraničním obchodu ČR. Vyhledávání v registru živnostenského podnikání.

  www.senat.cz

Oficiální stránky Senátu Parlamentu České republiky. Aktuality, průvodce institucí (FAQ, slovník parlamentní praxe, informace o projednávání zákonů), historie Senátu ČSR, časopis Senát, texty, studie, analýzy, seznamy senátorů, orgány senátu a senátorské kluby, informace o volbách, Senát a Evropská unie, činnost senátu (schůze, akce, online přenosy jednání, veřejná slyšení , petice, zprávy z činnosti - tiskové, výroční aj.), dokumenty a legislativa (Senátní tisky, Těsnopisecké zprávy, záznamy o hlasování aj.). Infomace Kanceláře Senátu. Odkazy na související webové stránky. Česky, anglicky.

  www.psp.cz

Oficiální stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP). Aktuality, plán akcí, Informace o jednotlivých poslancích a jejich funkčním zařazení, orgány Poslanecké sněmovny (poslanecké kluby, výbory, komise a delegace), Kancelář PSP, jednání (zvukové i písemné záznamy, stenoprotokoly), dokumenty (Sněmovní tisky, návrhy zákonů, EUROVOC, dokumenty Evropské unie), virtuální prohlídka PSP, informace o legislativním procesu, FAQ, odkazy na související internetové stránky, digitální archiv (Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, České sněmy). Česky, částečně anglicky.

  www.mvcr.cz

Oficiální stránka Ministerstva vnitra České republiky. Kontaktní informace - ministerstvo, policie, hasiči. Struktura a organizace ministerstva, občanské průkazy, řidiči a vozidla, zbraně a střelivo, státní občanství, matriky, informace pro pobyt cizinců na území České republiky, informace novinářům, školy, odborné studie, reforma veřejné správy, sbírka zákonů, statistiky (azyl, evidence, kriminalita, nehody, četnost jmen a příjmení). Policie České republiky, Úřad vyšetřování ČR.

  www.army.cz

Oficiální stránky Ministerstva obrany a Armády České republiky. Organizační struktura ministerstva. Jednotlivé resorty a kontaktní adresy. Organizační řád, rozpočet. Národní úřad pro vyzbrojování ministerstva obrany, odbor obranné standardizace (Přehled standardizačních dohod NATO a spojeneckých publikací). Dotační politika resortu obrany k občanským sdružením v roce 2001. Úřad veteránů válek a odboje. Vojenský tisk, knihovna. Obchodní veřejné soutěže. Zákony branného zákonodárství.

  www.mdcr.cz

Oficiální stránka Ministerstva dopravy České republiky. Jednotlivé sekce: Železniční doprava, silniční doprava, letecká doprava, vodní doprava. Organizace a struktura ministerstva. Osobní stránka ministra. Koncepce dopravní politiky. Legislativní činnost MDS od července 1998. Tiskové zprávy MDS. Odkazy na internetové stránky s tematikou dopravy. Diskusní fórum.

  www.mzv.cz

Oficiální stránka Ministerstva zahraničí České republiky. Struktura, organizace a kontaktní informace ministerstva, oddělení veřejných informací. Zahraniční politika: členství ČR v mezinárodních organizacích, Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, NATO, UNESCO, bezpečnostní strategie a koncepce zahraniční politiky ČR, zahraniční rozvojová pomoc, humanitární pomoc ČR, národní program přípravy ČR na členství v EU. Konzulární a vízové informace: Informace o podmínkách vstupu a pobytu občanů ČR v některých zemích světa. Diplomatické mise v zahraničí: velvyslanectví, stálé mise a stálá delegace. Zahraniční úřady v ČR, seznam zahraničních velvyslanectví a diplomatů, akreditovaných pro ČR. Databáze článků - vyhledávání.

  www.mzp.cz

Oficiální stránka Ministerstva životního prostředí České republiky. Ministerstvo: historie, organizační struktura, telefonní seznam, e-mailové adresy. Informační služby ministerstva: knihovny, odkazy. Politika životního prostředí, vzdělávání a osvěta, výzkum a vývoj, obnovitelné zdroje energie. Legislativa: zákony a směrnice z oblasti životního prostředí, věstník, připravované zákony. Zahraniční spolupráce.Tiskové zprávy.

  www.mzcr.cz

Oficiální stránka Ministerstva zdravotnictví České republiky. Organizační schéma - odbory, kontaktní informace. Oddělení pro styk s veřejností. Vzdělávání a věda. Zdravotní pojišťovny. Ošetřovatelství. Hygiena, epidemiologie. Informatika. Investice. Kategorizace léčiv. Granty. Finance. Fulltextové vyhledávání v bezpečnostních listech. Zdravotní prostředky. Zdravotní sociální péče. Zdroje a odkazy - hygienické stanice, přímo řízené organizace, kluby a sdružení, odborné společnosti, zdravotnické školy, státní správa, nemocnice, lékařské fakulty, komory, knihovny, časopisy.