Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czObchodní příležitosti › Veřejné zakázkywww.europa.eu

Internetová aplikace TED je elektronický informační systém pro veřejné zakázky (TED = Tenders Electronic Daily). TED umožňuje přehledné vyhledávání veřejných zakázek z Evropské unie a to jak těch současných, tak i všech zakázek za uplynulých pět let. Zadavateli jednotlivých veřejných zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, nebo společenství. TED je on-line verzí Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské Unie.

www.praha.eu

Internetová aplikace na oficiálních webových stránkách Hlavního města Prahy. Aplikace zpřístupňuje informace o všech veřejných zakázkách města ve všech fázích jejich průběhu (zakázky vypsané, probíhající, ukončené i zrušené). Aplikace obsahuje všechny stavební zakázky nad 1 milion korun a zakázky v oblasti služeb a dodávek hmotného majetku nad půl milionu korun. Vyhledávání podle volitelných kritérií.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.e-zakazky.cz

Jednoduché a cílené vyhledávání veřejných zakázek v České republice, Evropské Unii a ve Slovenské republice. Server je určen jak zadavatelům (obcím či podnikům se státní účastí a dalším), tak i dodavatelům veřejných zakázek, zejména menším a středně velkým firmám. Zájemci o účast na veřejných zakázkách si prostřednictvím vyhledávače mohou zvolit libovolný počet oborů činnosti o kterých si přejí být informováni. Vyhledávač jim poté zprostředkuje seznam pouze těch veřejných zakázek, které byly vypsány v zadaných oborech. Pro každou veřejnou zakázku je k dispozici základní informace a odkaz na zdroj s komplexními informacemi. Aktuality, základní informace o provozovateli, ceník a nabídka služeb. Česky.

  www.europa.eu

Stránky SIMAP (Systéme d Information pour les MArchés Publics/The European Electronic Procurement Service) - evropského informačního systému veřejných zakázek využívajícího moderních informačních technologií, tedy elektronického obchodování. Byl připraven jak pro uživatele v rámci EU, tak pro obchod s dalšími zeměmi světa. Web obsahuje: Pravidla a směrnice vztahující se k veřejným zakázkám databázi veřejných zakázek (vyhledávání podle různých kritérií) seznam internetových adres z oblasti elektronického obchodování v Evropě přehled dalších relevantních projektů a systémů vztahujících se k elektronickým zakázkám. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.europa.eu

Sekce stránek Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) na níž Komise souhrnně zveřejňuje vypsané veřejné zakázky z tohoto GŘ. Na webu jsou zveřejňovány veškeré informace a příslušné dokumenty pro podání nabídky do daného tendru - pozvánku do tendru, specifikace, modelový kontrakt. Dále též základní informace a vyhledávání. Anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, polsky.

www.abc.cz

Sekce internetového portálu ABC Českého Hospodářství. Veřejné zakázky, české i mezinárodní, tendry. Přehled nejnovějších aktuálních zakázek zadaných do databáze. Možnost přehledného vyhledávání v kategoriích nebo automaticky podle zadaných kritérií (název zakázky, název zadavatele, místo plnění, termín plnění, soutěžní lhůta, předmět zakázky, obor, aktuálnost). Dále je k dispozici FAQ pro uživatele, vstup do dalších sekcí portálu. Česky.

  www.vestnikverejnychzakazek.cz

Informační systém (IS) veřejné správy, prostřednictvím něhož jsou zajišťovány informační služby související s veřejnými zakázkami. Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD), kteří splnili potřebnou kvalifikaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a kvalifikaci doložili příslušnými doklady. Vyhledávač kvalifikovaných dodavatelů (KD), Věstník SDK, Výpisy z SDK. Česky, anglicky.

  www.vestnikverejnychzakazek.cz

Oficiální informace pro veřejné zakázky (mj. zveřejnění výsledek seznam vítězů kalendář zakázek v tomto týdnu) a veřejné dražby (mj. dražební kalendář v tomto týdnu dražební list seznam dražebníků). Dále jsou k dispozici nabídky na převod státního majetku, nabídky prodej-koupě, práce-výkony-služby, elektronická aukce - CenTrade iAuction aj., vyhledávání (rychlé, podrobné, fulltext). Informace (mj. metodické pokyny ÚOHS, obchodní podmínky, ceník, objednávka), statistiky. Česky, anglicky (část).

  www.verejna-zakazka.cz

Informační servis k zákonu č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Obsahuje uvedený zákon komentář k němu související legislativu aktuality související odkazy FAQ vyhledávání popis základních postupů při práci se zákonem. Česky.

  www.portal-vz.cz

Komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek na portálu provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Přístup k uveřejňovacímu subsystému IS VZ, k seznamu kvalifikovaných a systémům certifikovaných dodavatelů, statistikám veřejných zakázek, k rejstříku koncesních smluv a přístup ke klasifikacím a číselníkům. Legislativa (národní i evropské právní předpisy k veřejným zakázkám a koncesím). Poskytování informací o elektronickém zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni. Informace o souvisejícím vzdělávání. Diskusní Info-forum, bezplatný přístup k e-learningu, aktuality, metodiky, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.