Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czTěžký průmysl › Těžební průmysl  www.tezebni-unie.cz

Oficiální stránky nezávislého zájmového sdružení těžebních organizací a organizací zabývajících se související činností (těžba kamene a štěrkopísku ostatní těžba geologická a projekční činnost stroje a zařízení pro těžební průmysl zkušebnictví ostatní). Základní informace o Unii, seznam členů, aktuality, informace o časopisu Minerální suroviny. Informace o projektech EXPO MOKRÁ (demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl), ZELENÝ MOST (soutěžní přehlídka o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor) a EIECE (mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě). Česky, anglicky.

  www.eurogas.org

Oficiální stránky Evropské asociace zemního plynu (The European Union of the Natural Gas Industry, Eurogas), která soustřeďuje představitele hlavních evropských společností, podnikajících v oboru zemního plynu. Web obsahuje základní informace o Eurogas, aktivity, projekty, tiskové zprávy, kalendář akcí, výroční zprávy, oborové informace (příklady využití zemního plynu). Download oborových publikací. Anglicky.

  www.tradequip.com

Světový informační zdroj o ropném průmyslu - Tradequip International. Ropné produkty, zařízení, služby a aukce. Vyhledávat kontaktní adresy příslušných firem a informace o jejich produkci lze ze seznamu ropných produktů nebo seznamu firem, resp. jejich web adres (podle kategorií nebo klíčového slova). Přehled specializovaných sympozií, konferencí, výstav a dalších obchodních akcí (obecné informace, technický program, asistenční služby, registrační formuláře ap.). Seznam internetových adres nabízejících referenční materiály a další informace z oblasti ropného průmyslu (odborné časopisy, vládní instituce, univerzitní výzkum, průmyslové asociace atd.). Anglicky.

  www.geology.cz

Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Základní informace o organizaci (seznam pracovišť, hlavní současné projekty, mezinárodní činnost, organizace, kontakty na zaměstnance). Knihovna (on-line katalog). Produkty a ceníky. Oborové informace (geologie, geologické organizace, adresář českých geologů, mapy, výzkumy).

  www.cappo.cz

Charakteristika asociace (struktura, orgány, představenstvo, kontakty). Informace o činnosti (statistické informace z oboru, anotace legislativních předpisů českého a evropského práva, zprostředkování kontaktů na subjekty z oboru). Seznam členských firem, kontakty. Přehled oblastí spolupráce. Vzdělávací a výzkumná činnost. Mezinárodní kontakty. Aktuální informace (přehledy, tabulky).

  www.zemniplyn.cz

Web obsahuje základní informace o zemním plynu a plynárenské soustavě v ČR je provozován Českým plynárenským svazem. Web obsahuje sekce: Co je zemní plyn Cesta zemního plynu do ČR Plynárenská soustava ČR Ekologie Ceny plynu Domácnosti (Vaření a ohřev vody Vytápětí) Hospodárnost vytápění Vytápění Komerční sféra (Technologické použití Vytápění Chlazení, klimatizace Kogenerace) Automobily Historie plynárenství. Vyhledávání. Česky.

  www.cah-uga.cz

Oficiální stránky asociace, která sdružuje odborníky v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie. Aktuality, kalendář akcí, osvědčení odborné způsobilosti, interní metodiky, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.uga.cz

Oficiální stránky občanského sdružení, nezávislé, dobrovolné, zájmové organizace působící na území České republiky a sdružující oborové asociace hydrogeologů, inženýrských geologů, ložiskových geologů a pracovníků v aplikované geofyzice. Unie aktivně působí na zlepšování obecného povědomí o geologických oborech a snaží se ovlivňovat legislativní proces, týkající se jejich odborné činnosti. Základní informace o unii, dokumenty a odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.caig-uga.cz

Oficiální stránky zájmového sdružení. Základní informace o ČAIG, oborové dokumenty, legislativa, kalendář akcí, novinky, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.cgoa.cz

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. Web obsahuje základní informace o činnosti, organizační strukturu ČPS, mezinárodní aktivity ČPS, seznam členů, oborové aktuality, kalendář akcí pořádaných ČPS (konference, workshopy), přihlášku do ČPS, informace o koordinačním pracovišti pro vozidla poháněná zemním plynem (NGV). Odkaz na oborový web Centrum plynárenských informací. Česky, anglicky.

  www.calpg.cz

Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob - Česká asociace propan butan (LPG - zkapalněné uhlovodíkové plyny). Základní informace o asociaci, přehled činnosti, aktuality, informace o LPG (propan-butan obecně), použití, bezpečnost a rizika, diskuzní fórum. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku