Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Strukturální fondy, dotace a podpory  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Jak se bude dařit českým vinařům po roce 2010; evropské fondy pro ekologické podnikání. Česky.

  www.isprofin.cz

Informační systém programového financování (ISPROFIN) obsahuje vybrané údaje všech programů, podprogramů, projektů a akcí financovaných z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, účelově určených na financování programů. Správcem ISPROFIN je Ministerstvo financí. Metodika. Instalace systému. Česky.

  www.strukturalni-fondy.cz

Oficiální stránka o fondech Evropské unie provozovaná MMR ČR. Sekce: Cíle evropské regionální politiky. Strukturální fondy (Rámec podpory Společenství Operační programy Jednotné programové dokumenty). Iniciativy Společenství (INTERREG ESPON INTERACT EQUAL LEADER+). Fond soudržnosti. Předvstupní nástroje (ISPA Phare Sapard Twinningový projekt Absorpční kapacita). Průvodce (Archiv Glosář). Každá ze sekcí má kromě vlastního vnitřního dělení ještě standardní záložky (Novinky Média Dokumenty Jak na to Otázky a odpovědi Diskuse Novinky emailem Odkazy Kontakty). Česky, anglicky.

  www.edotace.cz

Informační portál věnovaný dotacím, spojený s databází obsahující více než 300 jednotlivých možností, jak získat finanční podporu. Kromě toho, že je možné podle zadaných parametrů hledat přímo v databázi, je rovněž možné samostatně procházet jednotlivé složky: Novinky Aktuální výzvy Archivní tituly Tvorba projektů Analýzy a komentáře Statistiky Školení a semináře Zpravodajství Regiony soudržnosti. K nahlédnutí je rovněž slovník, online poradna, FAQ a související odkazy. Všechny funkce portálu jsou bezplatné, včetně registrace. Česky.

  www..europa.eu

Sekce stránek Evropské komise, informace o FP7 (česky 7RP) - projektech 7. rámcového programu v oblasti výzkumu a vývoje. Základní informace o FP7, přehled aktualit, publikace, FAQ, možnost zapojení do účasti, přehled jednotlivých témat/programů (Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity), odkazy na související internetové stránky. Anglicky.

  www.europa.cz

Community Research and Development Information Service (CORDIS, Informační služby Společenství pro výzkum a vývoj) je informační server poskytující velmi široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. Základní informace o 7. rámcovém programu a projektech (FP7, resp. 7RP). Informace o jednotlivých programech (Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity), aktuality, relevantní dokumenty. Postupy jak se zapojit, jak získat podporu, jak najít relevantní partnery. Předkládání elektronických návrhů. Anglicky, německy, polsky, francouzsky, španělsky, italsky.

  www.cep-rra.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na sledování evropské problematiky, informace o strukturálních fondech a obecné informace o EU. Základní informace o agentuře, aktuální informace, nabídka služeb: příprava projektů a jejich realizace, zvýšení toku finančních prostředků do regionu, podpora regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje, rozvoj partnerství v regionu. Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.fp7.cz

Oficiální stránky českého centra 7RP - Seventh Framework Programme, 7. rámcového programu. Základní informace o projektu, relevantní dokumenty, informace o financování projektů 7.RP, kalendář akcí, informace o jednotlivých specifických programech (Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity), Práva k duševnímu vlastnictví (IPR) v 6. a 7.RP, odkazy na související internetové stránky. Publikace. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku