Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Státní správa


STÁTNÍ SPRÁVA
www.nca.cz

Oficiální stránky asociace, která se podílí na koordinaci klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice. NCA je platformou pro většinu tuzemských klastrových aktivit. Základní informace o NCA, katalog českých klastrů, slovník pojmů, klastrová politika, přehled projektů, kalendář akcí.

www.institutpraha.cz

Internetový projekt Institutu pro místní správu Praha a Ministerstva vnitra. On-line slovník určený laické i odborné veřejnosti. Databáze hesel a definic může každý uživatel rovněž upravovat nebo rozšiřovat. Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě představuje elektronický zdroj dostupný na adrese http://svs.institutpraha.cz/. V současnosti nabízí definice více než patnácti set pojmů z oblasti veřejné správy. Počítá se však s jeho dalším rozšiřováním, neboť se jedná o otevřený informační zdroj, do nějž může přispívat každý uživatel, a to buď formou úprav stávajících definicí pojmů, nebo přidáváním nových pojmů. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.gov.cz

Elektronická brána do úředního světa České republiky. Portál je rozdělen na tři základní sekce : Občan / Podnikatel / Cizinec z nichž každá obsahuje utříděné rady a doporučení pro řešení životních situací. Web dále obsahuje novinky z veřejné správy adresář kontaktů na orgány státní správy a samosprávy texty zákonů (možnost vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU), Obchodní věstník (zpřístupnění jednotlivých vydání od ledna 2004), náhled do Katastru nemovitostí (informace o průběhu a pořadí vyřizování podání základní údaje o parcele a budově). Sekce podání umožňuje elektronicky vyřídit některou agendu s využitím elektronického podpisu (např. podání na ČSSZ). Všechny služby bezplatné. Česky, anglicky.

  www.obce.cz

Oficiální Portál územní samosprávy. Poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů ČR. Všem obcím poskytuje bezplatně tzv. Základní stránku úřadu, která je koncipována v souladu se Standardem ISVS. Další službou je Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy udržovaný stovkami měst a obcí. Portál obsahuje nástroje pro elektronickou komunikaci občana s úřady. Odkazy na související webové stránky. Česky.

www.czechpoint.cz

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Oficiální stránky projektu Ministerstva vnitra, jehož účelem je zjednodušit občanům komunikaci s jednotlivými orgány veřejné správy (výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů apod.). Czech POINT je státem garantovaná služba, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Základní informace o projektu, novinky, aktuální údaje co vše Czech POINT poskytuje (v jaké je fázi vývoje), přehled míst, kde již Czech POINT funguje, FAQ, statistiky, zprávy z provozu, tiskové centrum, informace jak vybudovat další Czech POINTy (informace pro obce), kontaktní údaje. Česky.

  www.asociacekraju.cz

Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Základní informace o AKČR, aktuální informace, prezentace krajů, související legislativa, dokumenty týkající se Evropské unie, odkazy na relevantní internetové stránky. Česky.

  www.obce.cz

Internetový zpravodaj, který přináší aktuální informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl čten každý den jako první ranní noviny pro pracovníky veřejné správy. Vychází pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Aktuality, události, ekonomika, zveřejněné dokumenty, životní prostředí, regiony, bydlení, reforma VS. Zpravodaj MZe. Česky.

  www.epusa.cz

Elektronický portál územních samospráv. Online průvodce samosprávou České republiky (ČR). Vyhledávání informací podle okresů na území ČR, podle obcí s pověřeným obecným úřadem na území ČR (obce II. stupně) i podle obcí s rozšířenou působností na území ČR (obce III. stupně). Možnost vložení vlastní prezentace. Základní informace o projektu ePUSA. Odkazy na další podobné stránky. Česky.