Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPrávo a soudnictví › Soudy, rozhodciwww.justice.cz

Informace okresních soudů o nařízených jednáních na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Systém doplňuje aplikaci InfoSoud - Informace o řízení, která je dostupná na téže doméně. Přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle místnosti, spisové značky a podle data; snadné vyhledávání. FAQ, vysvětlení pojmů. Zobrazují se pouze nařízená jednání na následujících 30 dnů. Česky.

  www.justice.cz

Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Téma: Rozvodové řízení. Interaktivně zpracované osvětové informace v duchu „Co potřebujete vědět“. Poznámka: „Průvodce soudním řízením“ je Flashová aplikace. Pro její spuštění musí být nainstalován Adobe Flash Player (minimální verze Flash MX 2004 nebo Flash 8).

  www.justice.cz

Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Téma: Sousedský spor. Interaktivně zpracované osvětové informace v duchu „Co potřebujete vědět“. Poznámka: „Průvodce soudním řízením“ je Flashová aplikace. Pro její spuštění musí být nainstalován Adobe Flash Player (minimální verze Flash MX 2004 nebo Flash 8).


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.arcr.cz

Oficiální stránky neziskové organizace sdružující nezávislé rozhodce, kteří se dohodli, že budou využívat přednosti sdružení při plnění poslání rozhodce ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Záměrem asociace je rozšiřování aplikace rozhodčího řízení v ČR. Základní informace o asociaci, o rozhodčím řízení, pravidla smírčího a rozhodčího řízení, rozhodčí doložky, sazebník odměn. Česky.

  www.soudci.cz

Oficiální stránky sdružení založeného v roce 1990 - SU je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců, vycházející z principů demokracie, právního státu, nezávislosti, mravní integrity a odpovědnosti soudců. Patří k nejsilnějším profesním sdružením v rámci Evropy. Základní informace o sdružení, zprávy, stanoviska, odborné komise, vzdělávání, profily soudců, aktuální zprávy, přehled registrů (státní orgány, legislativa, zahraniční organizace a podobné). Česky.

  www.soud.cz

Oficiální stránky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí soud je jednoinstanční, rychlé a méně formální rozhodování - od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Základní informace o Rozhodčím soudu, rozhodčí řízení, doporučená znění rozhodčích doložek, listiny rozhodců, seznam znalců, pravidla, sazebníky, FAQ, související internetové odkazy, dokumenty ke stažení. Česky, anglicky, německy, rusky.

  www.nsoud.cz

Oficiální stránky Nejvyššího soudu České Republiky. Struktura. Historie. Soudci Nejvyššího soudu. Jednotlivá rozhodnutí NS - vyhledávání. Úřední deska. Tiskové zprávy. Postupy při získávání informací, při podávání stížností, při podání návrhu na uznání cizozemského rozhodnutí.

  www.usoud.cz

Oficiální stránky Ústavního soudu (ÚS). Základní informace o instituci (historie, vznik), aktuality, průvodce řízením, seznamy soudců, organizace soudní správy, právní úpravy legislativních dokumentů, podávání stížností, úřední deska, veřejné zakázky, rozhodovací činnost soudu (jednání, statistiky, vyhledávání), odkazy na související stránky. Sbírka usnesení a nálezů ÚS ČSFR. Česky, anglicky.

  www.justice.cz

Sekce stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. Seznamy státních zastupitelství, přehledy státních zástupců. - Nejvyšší státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství Praha, Vrchní státní zastupitelství Olomouc, hlavní město Praha, jednotlivé kraje. Česky.

  www.justice.cz

Web Nejvyšší státní zastupitelství ČR se sídlem v Brně. Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Web obsahuje: základní informace tiskové zprávy výroční zprávy informace o mezinárodní spolupráci výsledky činnosti úřední desku informace z úseku ochrany utajovaných skutečností možnost satžení příslušných dokumentů. Česky, anglicky.

  www.justice.cz

Sekce serveru Justice.cz provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přehled státních zástupců a soudců. Nejvyšší státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství Praha, Vrchní státní zastupitelství Olomouc, hlavní město Praha, jednotlivé kraje. Česky.

  www.usoud.cz

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu, databáze nálezů a usnesení Ústavního soudu. Přehledné formulářové vyhledávání podle kritérií: Aktuálnost - Územní platnost - Datum vydání - Pramen (zapisuje se jednací číslo nálezu a to buď celým číslem nebo podle zařazení ve sbírce nálezů Ústavního soudu) - Oblast úpravy (umožňuje omezit rozsah vyhledávání na ty oblasti práva, které byly při zpracování nálezu nebo usnesení považovány zpracovatelem za podstatné) - Vztah k předpisu (systém vyhledá texty, které zpracovatel přiřadil k příslušnému právnímu předpisu) a podobně. Jednotlivé typy vyhledávání lze současně kombinovat. Česky.

  www.Justice.cz

Justice.cz - oficiální server českého soudnictví. Informace všech složek Ministerstva spravedlnosti (MS ČR). Detailní hledání: Obchodní rejstřík evidence úpadců evidence znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů přehled státních zástupců přehled soudců přehled neupotřebeného majetku. Odkazy na MS ČR, soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestů, další oborové weby a portály státní a veřejné správy. Česky, anglicky.

  www.justice.cz

Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. On-line informace o průběhu soudních řízení. Přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení, vyhledání spisů, FAQ, vysvětlení pojmů. Pro vyhledání řízení, do kterého chcete nahlížet, je třeba vybrat patřičný okresní soud, který řízení řeší. Česky.

  www.finarbitr.cz

Oficiální stránky zvláštního orgánu pro tzv. mimosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku a jejich klienty nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních prostředků. Základní informace o orgánu a jeho činnosti (příklady sporů, keteré řeší), kompetence finančního arbira, základní pojmy, právní normy, zprávy o činnosti, aktuality, související internetové odkazy a dokumnety. Formuláře pro podání návrhu. Česky, anglicky.

  www.justice.cz

Sekce stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. Jmenný Přehled soudců je členěn dle hierarchického a územního dělení soudní moci: Nejvyšší soud Brno, Nejvyšší správní soud Brno, Vrchní soud Praha, Vrchní soud Olomouc a jim podřízené obvodní a okresní soudy České republiky. V seznamech jsou vyznačeni vedoucí pracovníci soudů. Česky.

  www.justice.cz

Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Téma: Půjčka. Interaktivně zpracované osvětové informace v duchu „Co potřebujete vědět“. Poznámka: „Průvodce soudním řízením“ je Flashová aplikace. Pro její spuštění musí být nainstalován Adobe Flash Player (minimální verze Flash MX 2004 nebo Flash 8).

  www.nssoud.cz

Oficiální stránky soudu, jež je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů, rozhoduje o kasačních stížnostech. Do jeho pravomoci patří rovněž rozhodování některých sporů mezi orgány veřejné správy. Web obsahuje základní inofmace o soudu, informace o činnosti, elektronickou verzi Úřední desky, legislativní dokumenty, aktuality. Odkazy na další související stránky. Česky, základní info anglicky.