Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Ochrana spotřebitele


OCHRANA SPOTŘEBITELE
Práva spotřebitelů a konzumentů chrání dílem samotný stát prostřednictvím zákonů (v České republice primárně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu). Složité a stále se měnící paragrafy však už před desítkami let vedly v mnoha zemích k zakládání neziskových spotřebitelských sdružení. Nezávislá londýnská organizace CI-Consumer International, která sdružuje přes 250 sdružení z různých zemí, definovala osm základních práv spotřebitele:

Číst celý článek ...

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vzniklo v Praze dne 1. září 1992. V roce 1993 začalo Sdružení TEST pod vedením Rozové vydávat svůj vlastní tištěný časopis Dobrý test, respektive dTest. I přes možná lidská pochybení se jedná o dlouhodobě nejúspěšnější tuzemské spotřebitelské sdružení.

Číst celý článek ...

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) bylo formálně ustaveno dne 1. února 1993. Jedná se o původně ostravské sdružení, které svou činnost zahájilo pod názvem Moravskoslezské sdružení spotřebitelů (MSS). U zrodu stálo několik nadšenců se zkušenostmi ze samosprávy. Ke změně názvu na Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) došlo začátkem roku 1994, kdy byli členové Sdružení už i ve čtyřech českých okresech a další celorepublikový vzestup zájmu se očekával. V roce 1999 hlavní kancelář sdružení přesídlila do Prahy.

Číst celý článek ...

Pokud chcete pochopit, jak fungují obchodní značky, skvělou pomůckou vám bude kniha Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Na více než 300 stranách se dozvíte, jak vzniká účinný obchodní název, aby na postřebitele působil a zároveň mu byl i užitečnou pomůckou. Svěží a praktický výklad je doplněn množstvím konkrétních ukázek a případových studií z tuzemského prostředí i ze světa.

  • Zdeněk Bauer

  • Další související informace najdete na webu www.TvorbaNazvu.cz.

  • Knihu Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky můžete za výhodnou cenu pořídit přímo na webu nakladatele, tedy na adrese www.NZB.cz.


www.financnitisen.cz

Oficiální web obecně prospěšné společnosti, která bezplatně poskytuje konzultace osobám ve finanční tísni, především osobám s vysokou mírou zadluženosti (ať již z důvodů půjček či nemocí). Poradna poskytuje rady a návrhy pro možné řešení jednotlivých individuálních situací. Na webu k dispozici základní souhrn jak postupovat při finanční tísni, přehled nejčastějších dotazů a související právní předpisy. Poradna spolupracuje s několika předními bankovními institucemi i se Sdružením českých spotřebitelů.

www.agroporadenstvi.cz

Oficiální stránky pražského spotřebitelského sdružení Spotřebitel net. Impulzem pro vznik sdružení byla nestabilní situace v dnes již neexistujícím Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) během roku 2010. Spotřebitel.net převzal v dílčí míře na čas iniciativu v poskytování poradenské pomoci a v publikování aktuálních varování o nebezpečných či škodlivých výrobcích. Na webu jsou dále k dispozici spotřebitelské zkušenosti, spotřebitelská doporučení a přehled aktivit sdružení.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.consumerclassroom.cz

Internetový nástroj pro vzdělávání spotřebitelů o spotřebitelských právech Dolceta (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults), představuje užitečný nástroj pro vzdělávání spotřebitelů v celé řadě otázek, resp. spotřebitelských práv, včetně práv při využívání finančních služeb. Každý členský stát má svou vlastní verzi portálu, a to jak pokud jde o jazyk, tak pokud jde o adaptaci na národní právní prostředí. Dolceta má dva základní moduly: Spotřebitelská práva a Finanční služby, které řeší například následující tématické okruhy: Kupní smlouva, označování cen, zásilkový prodej, rozhodování sporů nebo v druhém případě: Úvěry, hypotéky vedení bankovního konta a podobně. Odkazy na další tématicky blízké webové stránky. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.konzument.cz

Prezentace spotřebitelského kontaktního místa Občanského sdružení SČS. SČS si klade za cíl podpořit výměnu informací o řešení spotřebitelských sporů, v neposlední řadě je platformou pro rozvíjení činnosti a spolupráce SČS v regionech, a to zejména na preventivní bázi ochrany zájmů spotřebitelů. Aktuality informace k řešení sporů, stížností a reklamací publikace Průvodce spotřebitele a Konzument Test v elektronické podobě přehled spotřebitelských organizací v Evropě obsáhlá databáze spotřebitelských předpisů. Česky, anglicky.

  www.spotrebitel.cz

Oficiání stránky občanského sdružení Spotřebitel.cz, dříve Spotřebitelský poradenský a informační servis (SPIS). Základní informace o sdružení, rady pro spotřebitele (rubriky Infotéka, Legislativa a Kartotéka spotřebitele), Qmagazín testů výrobků, přehled poraden (včetně on-line komunikace), aktuální varování, přehled zodpovězených dotazů, diskuzní fórum, registr etických dodavatelů, tiskové materiály. Samostatný oddíl určený podnikatelům vedle toho nabízí přehled seminářů a publikací a doporučení určená podnikatelům. Česky, anglicky.