Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Služby › Službywww.euroguidance.cz

Síť pro podporu poradenství a mobilit pracovníků v oblasti poradenství. Euroguidance centrum v České republice organizuje pro poradce a poradkyně odborné konference, semináře či studijní setkání v rámci ČR i v zahraničí a umožňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů s jinými evropskými zeměmi. Web obsahuje přehled akcí, realizované projekty, tématické publikace.

www.komora.cz

On-line registr spravovaný Obchodní komorou ČR, jehož cílem je podpořit transparentní prostředí na trhu poradenských služeb a usnadnit tak podnikatelům orientaci v oblasti manažerského poradenství a výběr konzultantů. Vyhledávání poradců provádíte jednoduše výběrem oblasti poradenství nebo oblasti geografické, která vás zajímá. Česky.

www.topasistentka.cz

Oficiální stránky občanského sdružení TOPasistentka, asociace zaměřené na zvyšování kvality administrativních pracovníků. Asociace poskytuje zázemí a odborné informace pro podporu výkonu profese, zvyšování profesionální úrovně a prestiže. Aktuality, kalendář akcí, informace o členství, FAQ, mediální servis, vzdělávání, image a styl. Česky.

  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Fotografická živnost; vyplňování daňového přiznání v roce 2009; evropské fondy pro přeshraniční projekty. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.skhcr.cz

Prezentace Sdružení klenotníků a hodinářů ČR (SKH ČR) - dobrovolného, nevládního, zájmového a profesního sdružení. Členy jsou právnické a fyzické osoby zabývající se výrobou a obchodem v oboru klenotnictví, hodinářství a v oborech souvisejících. Posláním SKH je hájit společné i specifické zájmy svých členů zabezpečovat činnosti informačního, poradenského, výchovně vzdělávacího charakteru. Web obsahuje: základní informace o SKH ČR, aktivity sdružení, činnost, Kimberley process. Česky, základní info v dalších jazycích.

  www.cktzj.com

Oficiální stránky komory, která zastřešuje zájemce z řad profesionálních tlumočníků znakového jazyka. Základní informace o činnosti CKTZJ, novinky, aktuality, kalendář akcí, realizované projekty, publikační činnost, FAQ, propagační materiály, výroční zprávy. Základní informace o znakové řeči a neslyšících (sluchově postižených) oborová certifikace, terminologie, etický kodex, přehled odborné literatury. Česky, anglicky, německy.

  www.asociace.com

Oficiální stránky oborové asociace. Základní informace o asociaci, kalendář akcí, možnosti dalšího vzdělávání (Rudolfinská akademie), informace o mezinárodní starožitnické asociaci CINOA, nabídka služeb. Česky, anglicky.

  www.asbs.cz

Oficiální stránky asociace. Základní informace o ASBS, přehled činnosti, seznam členů, novinky, diskuze. Dokumenty ASBS (programové prohlášení, kodex etiky, směrnice a další). Členská sekce. Česky.

  www.nipos-mk.cz

Zřizovatel ministerstvo kultury České republiky. Informační a poradenská podpora nekomerčních subjektů kulturní činnosti v místech a regionech. Servisní informační a konzultační činnost v oblasti regionální kultury pro orgány státní správy a samosprávy měst a obcí. Centrum informací o kultuře. Časopis Místní kultura. REGIS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu: zřizování občanských sdružení, příspěvkových organizací. ARTAMA - neprofesionální umění.

www.gremiumalarm.cz

Oficiální stránky profesní organizace v oboru technických bezpečnostních služeb, autorizovaného živnostenského společenstva Hospodářské komory ČR a člena evropské asociace EURALARM. Základní informace o AGA, odborná činnost, poradenství, normy, legislativa, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.trafikant.cz

Online verze časopisu distribuční sítě PNS a.s., oborového časopisu určeného především drobným podnikatelům - provozovatelům drobných prodejen denního tisku, trafik a tabáků. Praktické rady a informace pro prodavače denního tisku a provozovatele trafik, komentáře k relevantním vyhláškám a oborovým legislativním dokumentům, přehled českého mediálního trhu, aktuální číslo, přístupný archiv starších vydání, FAQ, katalog vydavatelů. Česky.

  www.cac-clean.cz

Oficiální stránky oborového sdružení jehož hlavním cílem je posunout úklid z podvědomé veřejnosti z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví, tedy samostatný úklidový obor. Web obsahuje základní informace o asociaci, novinky, informace o členství, standardy úklidu, vzory zadávací dokumentace, FAQ. Informace o odborných mezinárodních organizacích EFCI ( European Federation Cleaning Industry) a FENI (Federation European Nettoyage Industries). Česky.

  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Jaké to je provozovat turistický kemp nebo zámek.