Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Řemesla › Stavebnictví  www.cech-obkladacu.cz

Oficiální stránky profesní organizace sdružující podnikatele a živnostníky podnikající v profesi obkladač, dlaždič a dalších oborově navazujících subjektů (to znamená stavební firmy, výrobci a prodejci obkladů, dlažby, stavební chemie a atd.). Web obsahuje: základní informace o cechu, aktuality, kalendář oborových akcí. Česky.

www.czb.cz

Oficiální stránky oborového občanského sdružení právnických i fyzických osob. Základním cílem sdružení je podpora a prosazování standardů kvality v oboru zateplování budov, s obzvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. Základní informace o cechu, aktuality, dokumenty cechu, výběrová řízení (zadávání, zásady provádění), informace firem, odborné publikace (nabídka i elektronická znění vybraných textů, cechovní časopis), fotogalerie zateplených budov; systém Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Česky.

  www.izolace.cz

Specializovaný oborový server zaměřený na izolační materiály s nimi související specializované služby. Seznam oborových firem (možnost registrace), seznam výrobků, legislativa, technické informace, kalendář akcí (konference, školení, prezentace a podobné), přehled odborné literatury (časopisy PORUCHÁRIUM - e-kniha o poruchách stavebních izolací a řada odborných článků), novinky, e-publikace o poruchách stavebních izolací, online poradenství, odkazy na další české i zahraniční související oborové stránky. Česky.

  www.autorizovaniinspektori.cz

Prezentace společného projektu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Seznam autorizovaných inspektorů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Jak se stát autorizovaným inspektorem. Přihláška ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora a žádost o jmenování autorizovaným inspektorem. Aktuality, termíny zkoušek, odkazy na partnerské webové stránky. Česky.

  www.betonserver.cz

Oborový portál pro beton. Vyhledávání firem a jejich provozoven podle vzdálenosti od místa stavby. Obsáhlý přehled oborových firem vyrábějících beton, velké prefabrikáty i drobné cementové zboží. Specialisté na práce s betonem a na sanace betonu. Dodavatelé materiálů. Obalovny. Skládky suti. Dodavatelé strojů a náhradních dílů. Doprava stavebního materiálu. Kamenivo. Recyklace. Ocelové výztuže. Laboratoře. Odborné články a odkazy. Česky.

  www.cechmal.cz

Oficiální stránky občanského sdružení založeného pro podporu řemeslné malířské, lakýrnické, natěračské a tapetářské činnosti. Základní informace o cechu, stanovy, seznam členů, poradna, fórum, online výkladový katalog pracovních pomůcek a produktů (barvy, lepidla, výrobci nátěrových hmot apod.), vzorník RAL, kalendář akcí, školení, semináře, zajímavosti, elektronické podávání zakázek. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.sps.cz

Informační a poradenský server pro podnikatele ve stavebnictví. Legislativa (návrhy zákonů, novelizace, právní předpisy, investiční pobídky, přehled mezinárodních daňových systémů a podmínek, kolektivní smlouva ve stavebnictví, informace ze zákoníku práce). Informační servis z aktivit pořádaných svazem (semináře, veletrhy, kurzy, kontakty, vývoj v investování). Nabídka a poptávka pracovních sil ve stavebnictví. Zprostředkování kontaktů, zakázky stavebních prací (aktuální nabídky z domácích i zahraničních zdrojů). Seznam členů a organizací z oboru.

  www.stavebnitechnologie.cz

Oborový portál pro stavebnictví. Články, recenze, diskuse, inzerce z oblastí: stavební stroje řemesla, technologie materiály výrobky přístroje pomůcky pažení, bednění, lešení právo, jakost, zkušebnictví software odborná literatura. Témata (stavební procesy technologické etapy zařízení staveniště modelování výroby). Jednoduché i pokročilé vyhledávání. Publikované materiály: Technické normy, právní předpisy, vzorové dokumenty, kalendář akcí, aktuality, FAQ. Download vzorových dokumentů, stavebního software, oborového videa. Česky.

  www.strednistav.cz

Oficiální stránky stejnojmenného občanského sdružení, které chce pro střední podnikatelský stav získat takové postavení, které by lépe odpovídalo jeho podílu na vytváření prosperity České republiky, na tvorbě HDP a pracovních míst. Web obsahuje základní informace o sdružení, aktivity sdružení, přihláška ke stažení, názory a stanoviska, průzkum podnikatelského prostředí, nabídka časopisu Úspěšná firma. Česky.

  www.cbsbeton.eu

Občanské sdružení. Činnost spolková, výstavní a konferenční, vzdělávací (odborná školení). Informace o vydávaných publikacích z oboru. Zahraniční činnost (zastupování ČR v mezinárodních organizacích v oboru, podpora a koordinace mezinárodní činnosti). Odborná expertní a konzultační činnost. Seznam členů, kontakty.

  www.estav.cz

Server eStav.cz volně zpřístupňuje údaje z databází Českého stavebního informačního systému (firemní a výrobkové databáze, Stavební přehled, Stavební katalog) a přidává další služby - veletrhy, bydlení, energetika, pracovní cesty, zpravodajství, nabídky práce, zákony, statistiky, kalendář akcí v oboru, informace pro postižené záplavami a další.

  www.vustah.cz

Oficiální stránka Výzkumného ústavu stavebních hmot (VUSTAH) - výzkum, vývoj, výroba, realizace a poradenství v oboru stavebních hmot (výroba speciálních st. hmot, přístrojové techniky akreditované laboratoře a technologické zkušebny řešení bezodpadových technologií, využití prům. odpadů normalizační činnost). Historie, Laboratoře, Úseky (maltoviny, ekologické hmoty, kompozitní materiály, dílny a síta, výroba a úpravnictví). Kontaktní údaje. Česky, anglicky.

  www.tunely.cz

Internetové stránky soustřeďující dostupné informace v oblasti dopravních a inženýrských staveb. Stavba a údržba tunelů a relevantních komunikací. Přehled schválených systémů, související legislativní dokumenty, zajímavosti. Odkazy na další související stránky. Česky.

  www.tzb-info.cz

Internetový portál TZB-info pro vytápění, vzduchotechniku, úspory energie, instalace, sanitární zařízení, měření a regulaci obsahuje: oborové aktuality, poradenské články, oborový adresář, seznam výrobků v katalogu TZB-info, kalendář akcí, oborové diskuze. Možnost odběru novinek e-mailem. Publikace: časopisy Vytápění větrání instalace, Alternativní energie, Český instalatér, Elektroinstalatér, Dům a zahrada, TZB HAUSTECHNIK, Energia, Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, Topenářství instalace, TZ informace, Automa, ERA 21. Web obsahuje pomůcky: Slovník (čeština-angličtina-němčina) interaktivní výpočty a vybrané technické tabulky informace o tištěných publikacích porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva převodník jednotek oborové právní předpisy technické normy zkratky. Česky.

  www.cmkos.cz

OS Stavba ČR je svazem sdružujícím pracovníky ve stavebnictví, výrobě stavebních hmot a dalších souvisejících odvětvích. Informace o činnosti svazu, stanoviska svazu. Síť regionálních pracovišť. Web obsahuje nabídky, novinky, svazové dokumenty, novinky z legislativy, informace z regionů, plné texty časopisů Stavebník a Zpravodaj. Česky.

  www.cka.cc

Česká komora architektů (ČKA) je samosprávné profesní sdružení sdružující všechny autorizované architekty, urbanisty a projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES). Seznam autorizovaných architektů (vyhledávání seznam odejmutých (pozastavených) autorizací formulář pro ověřování dat). Oficiální informace ČKA (Valné hromady, dokumenty, org. struktura, oborové informace, autorizační zkoušky, profesní pojištění). Právní informace (honorářový řád, vzory smluv, zákony, normy, právní servis). Architektonické soutěže. Odkazy na oborové weby. Download dokumentů. Výsledky výběrových řízení. Výstavy, veletrhy, semináře, burza práce. Monitoring médií. Publikace ČKA i jiných subjektů. Česky, anglicky.

  www.ckait.cz

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace Členskou základnu komory tvoří autorizovaní inženýři a technici, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Web obsahuje informace ČKAIT, termínové listiny jednotlivých oblastních komor ČKAIT, zápisy z jednání ČKAIT, aktivity ČKAIT, seznam autorizovaných inženýrů a techniků, informace o pojištění, kalendář akcí, oborové dokumenty a legislativu, informace o publikační činnosti ČKAIT, archiv Věstníku ČKAIT ve formátu PDF. Odkaz na web informačního centra ČKAIT. Česky.

  www.tzb-info.cz

Odborný časopis "Vytápění větrání instalace" (VVI) vydávaný Společností pro techniku prostředí. Časopis se zabývá projektováním a vším co souvisí s problematikou VVI. Základní informace o periodiku, archiv starších čísel, obsahy jednotlivých čísel, vybrané plnotextové články. Nabídka inzerce. Vyhledávání. Redakce: Fakulta strojní. Česky, zčásti anglicky.

  www.avnh.cz

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky (AVNH) je dobrovolným zájmovým sdružením výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v ČR bez rozdílu vlastnictví. Posláním AVNH je vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj průmyslu nátěrových hmot na území ČR a hájit specifické společné i individuální zájmy členů asociace, pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými. Web obsahuje základní informace o AVNH, aktuality, kalendář akcí, oborové odkazy, výroční zprávy AVNH, uzavřená sekce pro členy AVNH. Česky, anglicky.

  www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, nástrojů, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla, určený především projektantům, dodavatelům, investorům a rozpočtářům. Účelem webu je souhrnně zpřístupnit informace a odborné články na téma Cen a stavebnictví. Všechny údaje mají pouze informativní charakter. Web obsahuje základní informace o soustavě, novinky, FAQ. Česky.

  www.fiec.eu

Oficiální stránky European Construction Industry Federation (FIEC). Web obsahuje základní informace o FIEC, aktuální oborové materiály týkající se ekonomické, právní, sociální a technické situace. Přehled publikací vydávaných FIEC. Výroční zpráv, kalendář aktuálních událostí (kongresů, konferencí, přednášek). Anglicky, francouzsky, německy.

  www.era21.cz

Preznetace oborného dvouměsíčníku pro trvale udržitelnou architekturu a stavitelství. Web obsahuje: archiv časopisu a obsah jednotlivých čísel, nabídku inzerce. Nabídka produktů nakladatelství ERA. Česky, základní informace anglicky.

  www.cssi-cr.cz

Web Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), který pravidelně seznamuje své členy s nejnovějšími trendy v oblasti investiční výstavby a prostřednictvím celoživotního vzdělávání pomáhá zvyšovat schopnost konkurence na otevřeném trhu práce. Web obsahuje základní informace o struktuře a činnosti, oborové informace, kalendář akcí, seznam oblastních poboček, seznam odborných oborových společností. Česky.

  www.stavlisty.cz

Odborné periodikum vydávané 13x ročně. Roku 2007 bylo vydávání zastaveno. Časopis byl určen pro stavební inženýry, techniky, architekty a stavitele, stavební firmy, studenty odborných středních a vysokých škol, podnikatele, zástupce státní správy a samosprávy a pro široký okruh zájemců o stavitelství. Web obsahuje aktuální čísla (obsah čísla, vybrané články a anglické shrnutí přístupné online), archiv, informace o předplatném, nabídka inzerce. Česky.

  www.stavit.cz

Specializovaný internetový rozcestník zaměřený na služby a produkty v oblasti stavařství. Projektování, stavební materiály, specializovaný software, stavební/montážní firmy, stavební hmoty, interiér (nábytek, vybavení apod.), nemovitosti, posudky, mechanizace, nářadí, stavební spoření, literatura, úřady, vzdělávání, technická zařízení budov. Novinky, kalendář akcí. Česky.