Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Řemesla › PotravinářstvíOborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností, konkrétně pro obory pekařství a cukrářství. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností; konkrétně mlynářská činnost. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

www.eagri.cz

Stránky Ministerstva zemědělství ČR pro ověřování jakostního vína prostřednictvím evidenčního čísla jakosti. Toto číslo je ze zákona uváděno na etiketách a to za účelem zajištění ochrany proti falšování jakostních vín. Spotřebitel nebo obchodník si proto může s pomocí stránek www.PuvodVina.cz snadno zkontrolovat, zda se název, výrobce a číslo šarže uváděné na etiketě, shodují s údaji na portále. Vyhledávat je možné podle ročníku, odrůdy vína, výrobce, číslo šarže, dále podle vinařské oblasti, názvu a zatřídění VOC a dalších kritérií.

www.zelinarska-unie.cz

Oficiální stránky občanského sdružení pěstitelů polní a rychlené zeleniny. ZUČM především prosazuje zájmy prvovýroby ve vztahu k orgánům státní správy na různých úrovních řízení. Na webu jsou k dispozici informace o činnosti unie, informace o zdravotních výhodách zeleniny a rovněž údaje o dalších svazech odvislých od ZUČM (Svaz pro integrovaný systém produkce zeleniny, Sekce výrobců kysaného zelí).

www.rybadomaci.cz

Web popularizační kampaně Ministerstva zemědělství ČR, jehož cílem je výrazněji zpopularizovat konzumaci sladkovodních ryb v českých domácnostech. Česká republika totiž patří mezi přední producenty sladkovodních ryb, spotřeba ryb domácími konzumenty však zaostává za evropským průměrem. Web shrnuje příznivá dietologická i obecně zdravotní hlediska konzumace ryb na lidský organismus, nechybí ani on-line kuchařka. Informace pro konzumenty, odborníky a novináře.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností, konkrétně pro obory pivovarnictví a sladovnictví. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

  www.ksrzis.cz

On-line registr Rozhodnutí hlavního hygienika. Databáze potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR). Databáze umožňuje vyhledání přípravku podle názvu, výrobce a čísla rozhodnutí MZ ČR. Databáze obsahuje přípravky schválené do 30. září 2003, od 1. října 2003 tyto přípravky již nepodléhají schvalování. Česky.

www.mesicbiopotravin.cz

Specializovaný web Ministerstva zemědělství, zaměřený na propagaci biopotravin. Základní informace o biopotravinách, recepty na jídla z ekologických potravin, články s aktualitami.

www.eagri.cz

Projekt ministerstva zemědělství na podporu regionálních potravin. Projekt usilující o deunifikaci potravin konzumovaných v ČR. Do ČR jsou v současnosti mnohé běžné plodiny a potraviny dopravovány z velmi vzdálených zemí, ačkoli donedávna byly pěstovány v ČR. Proti tomuto trendu se ministerstvo snaží bránit cílenou propagací plodina potravin z jednotlivých regionů ČR. Informace pro výrobce, přehled seminářů a možnosti zapojení do projektu.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností, konkrétně pro obory řeznictví a uzenářství. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností; konkrétně mlékárenská výroba. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností, konkrétně pro pěstitelské pálení. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti výroby škrobárenských výrobků pro NEPOTRAVINOVÉ účely. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

  www.pro-bio.cz

Informace o každoročním průběhu soutěže Česká Biopotravina roku, na níž je vyhodnocováno to nejlepší v oboru biopotravin a ekologického zemědělství v České republice - od čerstvého ovoce a zeleniny, přes maso, sýry a mléčné výrobky až po hotové potraviny. Cílem je také prohloubit povědomí spotřebitelů o ekologickém zemědělství a výrobě biopotravin a podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin. Web obsahuje: Všechny důležité informace o soutěži (pravidla, hodnotící kritéria, výhody, přihlášku) a informace o starších ročnících. Česky.

www.biospotrebitel.cz

Specializované stránky, aměřené na ekologické zemědělství a biopotraviny. Co je BIO, kdo je to BIO spotřebitel, kde lze koupit BIO potraviny, přehled BIO potravin, kuchařské recepty, FAQ, odborné články, tiskové zprávy, základní informace o kampani „Žiju BIO“, novinky, odkazy na související webové stránky. Česky.

  www.hovezimaso.cz

Projekt Ministerstva zemědělství a Českomoravské společnosti chovatelů. Unikátní elektronický systém, podle něhož si může každý spotřebitel doslova najít "svou krávu", respektive veškeré informace o původu kteréhokoli plátku hovězího masa, které zakoupil. Snadné ověření původu (datum narození a porážky, pohlaví a plemenná příslušnost) zakoupeného hovězího masa (dle čísla zvířete z povinné ústřední evidence hospodářských zvířat, které musí být k dispozici buď na balíčku nebo v prostorách řeznictví) praktické rady týkající se nákupu hovězího masa, jeho zrání či dělení (včetně fotogalerie) informace o hovězích plemenech. Česky.

  www.bezpecnostpotravin.cz

Portál zaměřený na problematiku zdravotně nezávadných potravin - informační centrum bezpečnosti potravin provozované Ústavem zemědělských a potravinářských informací. Web obsahuje: aktuality oborové dokumenty rozdělené do přehledných sekcí (obecné, potravinářství, legislativa, zemědělství) informace publikované Ministerstvem zdravotnictví ČR plnotextové elektronické časopisy z oboru dostupné v online podobě poradenské centrum kalendář akcí možnost odběru novinek e-mailem možnost poožení dotazu prostřednictvím aplikace Infopult.Vyhledávání. Česky.

  www.vcelarstvi.cz

Oficiální stránky Svazu sdružujícího drobné podnikatele, drobné samospotřebitele a příznivce včelařství. Základní informace o ČSV, novinky, metodika Státní veterinární správy ČR (SVS), podpora včelařství, právní předpisy, svazové oběžníky, formuláře, seznamy odborníků (učitelé včelařství a zpracování medu, soudní znalci, chovatelé matek, prohlížitelé včelstev), informace týkající se českého medu, informace o časopisu Včelařství, kalendář akcí, osvětová činnost. Odkazy na další autority, relevantní internetové stránky, místní i mezinárodní organizace. Česky, anglicky.

  www.agronavigator.cz

Sekce portálu Agronavigátor. Web je rozdělen na několik sekcí: aktuality a základní informace (hlavní zásady a cíle ekologického zemědělství Ekoagroturistika problematika GMO) legislativa akční tým a akční plán bioprodukty (biopotraviny) odborné akce nabídka publikací online dostupné elektronické články oborové kontakty a odkazy online poradenství kalendář akcí. Česky.

  www.ovocnarska-unie.cz

Oficiální stránky oborové unie. Základní informace, historie, aktuality, Zpravodaj, ovocnářský adresář. Česky.

  www.fooddrinkeurope.eu

Oficiální stránky Confédération des industries agro-alimentaires de l´ue (CIAA). Konfederace, která reprezentuje producenty potravin a nápojů v Evropské unii. Web obsahuje základní informace o CIAA adresář členských národních federací přehled hlavních cílů a aktivit CIAA oborové studie a přehledy o situaci v daném sektoru EU z hlediska ekonomického, právního, regulačního a z hlediska ochrany životního prostředí oborové statistiky download publikací vydaných CIAA newsletter CIAA kalendář akcí (konference, kongresy aj.) tiskové zprávy FAQ odkazy na internetové stránky evropských institucí, mezinárodních organizací (např. ISO, FAO, OECD, WHO, WTO) a dalších informačních zdrojů vztahujících se k agro-potravinářské problematice. Nabídka služeb CIAA. Francouzsky, anglicky.

  www.aicv.org

Webové stránky Association des Industries des Cidres et Vins de Fruits de l U.E. (AICV). Cíle a prioritní aktivity AICV. Definice prezentovaných produktů. Publikace zmíněné Asociace. Adresář členů AICV. Anglicky, francouzsky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.foodnet.cz

Oficiální stránka Potravinářské komory ČR (PK ČR). Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce poradní orgán ministerstev. Základní informace (Orgány agenda PK zahraniční a tuzemské aktivity). Seznam členů. Aktualní informace ze sekcí: Připomínková řízení Legislativa Státní správa Zahraniční informace Statistiky (makro, komodity, ZO) Akce (semináře, setkání, veletrhy) Přehled společností z oboru Inzerce. Členská sekce. Aktuální zpravodajství z oboru. Česky, anglicky.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti potravinářství a souvisejících činností, konkrétně pro výrobu nápojů. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

  www.mvcr.cz

Výkladový zemědělsko-potravinářský terminologický slovník aplikačně zajišťuje Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), odborně pak Česká akademie zemědělských věd. Hesla jsou řazena do následujících oborů: rostlinná výroba, rostlinolékařství, živočišná výroba, veterinární medicína, zemědělská technika, lesnictví, zemědělská ekonomika, potravinářství, vodní hospodářství. Vyhledávat lze dle oboru, jazyka (sedmi) a též pomocí fulltextu. Česky.

  www.uzei.cz

Ústav zemědělských a potravinářských informací byl státní příspěvkovou organizací spadající pod Ministerstvo zemědělství ČR, jejímž cílem bylo šíření informací a poradenství v oborech zemědělství a potravinářství. Ústav existoval v letech 1993–2008, kdy byl sloučen do Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je rovněž státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství. ÚZEI je informačním zdrojem pro zemědělský a potravinářský výzkum a vývoj - bibliografie a rešerše národní báze dat Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, mezinárodní informační systém AGRIS/FAO, báze dat CABCD a FSTA. Ústřední zemědělská a lesnická knihovna on-line databáze. Vydavatelské oddělení. Koordinační centrum pro poradenství. Národní agentura pro zemědělský výzkum. Seznam akcí.

  www.mvcr.cz

Národní agrární portál AGRIS. Informační servis z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a navazujících odvětví. Zpravodajství AGRIS (očekávané události, aktuální a archivní oborové zprávy z různých informačních zdrojů, informace o počasí, resp. stavu životního prostředí, ceny agrárních plodin a potravin, kurzovní lístek ČNB, databáze článků z odborných periodik). Komoditní a podnikatelské informace, nabídka zboží a služeb (na základě výběru z menu). Regionální informace. Informace o EU (finanční zdroje z EU, legislativa EU, dohody ČR-EU atd. dle výběru z menu). Zemědělské poradenství, vzdělávání. Vyhledávač informací z dané tématiky. Česky.

  www.szpi.cz

Přehled činnosti úřadu, principy kontrolní činnosti, činnost laboratoří a certifikační činnost, mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity, výsledky kontrol, tiskové zprávy. Rubrika určená spotřebitelům se zajímavostmi o potravinách, přídatných látkách, onemocněních z potravin, bezpečnosti potravinářských výrobků. Rubrika určená vývozcům a dovozcům s dokumenty ke stažení ??registrační formuláře (Oznámení o zahájení výroby saponátových nebo mydlářských výrobků, Oznámení o uvádění do oběhu nebo vývozu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, Oznámení o zahájení výroby potravin a tabákových výrobků), žádosti o zatřízení vín (Osvědčení pro dovoz vína do České republiky, Přihláška do MTZL). Kompletní potravinářská a potravinová legislativa v plném a platném znění. Zajímavé odkazy na další instituce a úřady. Volná místa.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti výroby a úpravy kvasného lihu. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.