Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czStátní správa › Regiony ČRwww.denmalychobci.cz

Internetová prezentace pravidelných setkání starostů obcí s hlavními představiteli jednotlivých ministerstev a s poslanci Parlamentu. Den malých obcí je každý půl rok věnován aktuálním problémům, které mají malé obce v oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Na webu jsou k dispozici informace z dosavadních setkání, fotografie, představení účastníků a termíny připravovaných setkání.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.rrajm.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj regionu. Základní informace, tiskové zprávy, podpora investic, služby, investiční příležitosti, survival Kit pro zahraniční investory, reference FDI, zahraniční spolupráce (Interreg, dispoziční fond, Phare, mezinárodní projekty), rozvoj měst a obcí (strukturální fondy, studie a strategie, grantový kalendář, bulletin, regionální informační servis CRR), Inovace. Související internetové odkazy. Česky, anglicky.

  www.rera.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj jihočeského regionu. Základní informace o agentuře, aktuality, informace o regionu (mikroregion, euroregion), přehled služeb: Informační podpora, konzultace, školení, projekty EU (MATEO, EVENTUR apod.). Česky, anglicky, německy.

  www.rpic-vip.cz

Internetové stránky ostravské společnosti RPIC-ViP, s.r.o., která je kvalifikovaným a schváleným poradenským centrem pro malé a střední podnikatele (MSP). Web je rozdělen do čtyř základních sekcí: Podnikatelské poradenství, Rozvoj měst a regionů, Rozvoj lidských zdrojů, Zavádění systémů jakosti. Obsahuje aktuality, přehled služeb, informace o evropských projektech, základní informace o firmě RPIC-ViP. Česky, anglicky.

  www.kisuk.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje při Regionální agrární komoře Ústeckého kraje. Zprávy, aktuality z regionu, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví), dotace, legislativa, životní prostředí, alternativní podnikání, vzdělávání, poradenství, kalendář akcí. Odkazy. Česky.

  www.kis-zvzk.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje při Regionální agrární komoře Zlínského kraje. Zprávy, aktuality z regionu, kalendář akcí, dokumenty. Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.rrapk.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj regionu. Aktuality, přehled služeb agentury, informace k jednotlivým odvětvím podpory regionu (problematika Evropské unie, OPPP, životní prostředí, zastoupení Asociace inovačního podnikání ČR - AIP ČR), informace o dalších podpůrných asociacích (Asociace inovačního podnikání ČR, AIP Česká asociace rozvojových agentur, ČARA). Odkazy na další důležité webové adresy (Regionální informační systém kraje - RIS, Euro Info Centrum aj.). Česky.

  www.rda-vysocina.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj regionu Vysočina. Základní informace o agentuře, aktuality, přehled služeb (pro města a obce, pro podnikatele, pro neziskový sektor dotační management). Informace o partnerech a projektech (Sdružení obcí Vysočiny aj.) Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.stavbavysociny.cz

Internetové stránky občanského sdružení "Stavební sdružení Vysočina" právnických a fyzických osob, zabývajících se realizací staveb a souvisejícími činnostmi z kraje Vysočina. Kontakty na další asociace a cechy spojené se stavebnictvím. Dále kalendář akcí, odborná literatura, bazar, volná místa, aktuality, aktuální projekty, reality, průmyslové zóny, katalog firem. Česky.

  www.rra.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj Ústeckého regionu a podporu místního podnikání. Aktuality, základní informace o agentuře, přehled služeb agentury (zpracování rozvojových tj. strategických dokumentů, rozvojové programy), informace k jednotlivým odvětvím podpory, přehled projektů. Regionální Informační Centrum ÚK, elektronický zpravodaj, Euro Info Centrum Most. Odkazy na další důležité webové adresy. Česky, anglicky, německy.

  www.rra-pk.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj Plzeňského regionu. Aktuality, přehled služeb agentury (strategie a koncepce rozvoj měst a obcí životní prostředí podpora investic vzdělávání a trh práce dopravní infrastruktura), základní informace o agentuře, partneři, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.rra-strednicechy.cz

Oficiální stránky agentury specializující se na rozvoj Středočeského regionu. Aktuality, přehled služeb agentury, informace k jednotlivým odvětvím podpory regionu. Projekty Centrum aktivity zaměstnanosti Střední Čechy, Regionální informační centrum aj.). Oborové články, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.kis-stredocesky.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje při Regionální agrární komoře Středočeského kraje. Zprávy, aktuality z regionu, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, myslivost, zemědělství, obnovitelné zdroje energie), dotace, životní prostředí, legislativa, poradenství, školství, agroturistika, kalendář akcí. Obce a venkov Zemědělský hospodář žně a dožínky. Odkazy. Česky.

  www.kisjm.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje při Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje. Aktuality z regionu, oborové poradenství, dotace, legislativa, společná zemědělská politika, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, vinohradnictví, vinařství, zemědělství), kalendář akcí. Vzdělávání, rozvoj venkova. Odkazy. Česky.

  www.kis-karlovarskykraj.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje při Regionální agrární komoře Karlovarského kraje. Zprávy, aktuality z regionu, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, myslivost, zemědělství, obnovitelné zdroje energie), dotace, životní prostředí, legislativa, poradenství, kalendář akcí. Rozvoj venkova Zpravodaj KIS Daňový kalendář. Odkazy. Česky.

  www.kisjk.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje při Regionální agrární komoře Jihočeského kraje. Aktuality, oborové poradenství, dotace, společná zemědělská politika, komoditní zpravodajství, nabídky / poptávky, kalendář akcí. Jihočeské centrum odborného vzdělávání rozvoj venkova. Odkazy. Česky.

  www.obecafinance.cz

Elektronická verze odborného periodika pro ekonomické otázky obcí a měst. (Sekce stránek firmy Triada, společnosti s celostátní působností na poli výrobků a služeb pro města a obce.) Časopis je určen především představitelům obcí a měst, úřadům veřejné správy a firmám, které nabízejí své výrobky a služby municipální sféře. Časopis je distribuován do všech obcí a měst ČR, na všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Nabídka tištěné verze časopisu obsah starších čísel vybrané články v elektronické podobě. Česky.

  www.kis-vysocina.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova kraje Vysočina při Regionální agrární komoře kraje Vysočina. Zprávy, aktuality z regionu, dotace, granty, životní prostředí, legislativa, poradenství, kalendář akcí. Obnovitelné zdroje energie Welfare zvířat (stav dokonalého mentálního a fyzického zdraví, kdy zvíře žije v souladu se svým prostředím). Odkazy. Česky.

  www.agrovenkov.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje při Regionální agrární komoře Pardubického kraje. Zprávy, aktuality z regionu, dotace, legislativa, poradenství, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, zemědělství, ekologické zemědělství), kalendář akcí. Vzdělávání, poradenství, výzkum. Odkazy. Česky.

  www.kispk.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje při Regionální agrární komoře Plzeňského kraje. Zprávy, aktuality z regionu, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, vodní hospodářství, zemědělství, obnovitelné zdroje energie), dotace, životní prostředí, legislativa, poradenství, kalendář akcí. Zemědělské standardy a normy rozvoj venkova a krajské aktivity nevládní organizace a spolky. Odkazy. Česky.

  www.kis-olomoucky.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje při Regionální agrární komoře Olomouckého kraje. Zprávy, aktuality z regionu, cross compliance (křížový soulad politický nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí), kalendář akcí, dokumenty. Odkazy. Česky.

  www.apickhk.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Královehradeckého kraje při Regionální agrární komoře Královehradeckého kraje. Aktuality z regionu, oborové poradenství, komoditní zpravodajství (potravinářství, lesnictví, myslivost, zemědělství), dotace, podpory, nabídky a poptávky, vzdělávání, kalendář akcí. Odkazy. Česky.

  www.mskis.cz

Oficiální stránky Krajského informačního střediska (KIS) pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje při Regionální agrární komoře Moravskoslezského kraje. Zprávy, aktuality z regionu, kalendář akcí, dokumenty. Odkazy. Česky.