Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czOrganizace práce › Kvalifikace, vzděláváníwww.europass.cz

Český web poradenských a koordinačních center pro transparentnost kvalifikací o dosaženém vzdělání. Pod pojmem EUROPASS si představme soubor dokumentů zprůhledňujících dosažené vzdělání, kvalifikaci, schopnosti a pracovní zkušenosti konkrétního držitele. Konkrétně se jedná o životopis, jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k diplomu, dodatek k osvědčení. Web obsahuje informace o získání a využívání EUROPASS a info o vzdělávání v EU. Evropský formulář životopisu – CV.

www.ecsanet.org

Oficiální prezentace European Community Study Association (ECSA), tj. Vědecké sítě pro studium evropské integrace. ECSA funguje jako platforma pro výměnu informací vztahujících se k vzdělávání, výzkumu a propagaci v oblasti evropské integrace. Koordinuje mezinárodní výzkumné programy, pravidelně organizuje akademické konference s vydává odborné publikace. Web obsahuje základní informace o projektech ESCA.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.rekvalifikace.com

Internetový server specializovaný na pomoc při hledání rekvalifikačních a jiných podobných vzdělávacích kurzů a školení, jejichž účelem je změna či rozšíření dosavadní kvalifikace. Poptávky i uživatelské využívání databáze jsou bezplatné. Kurzy je možné vyhledávat jednak podle lokalit (podle krajů ČR Slovensko) nebo podle oborů (počítačové kurzy, ekonomické kurzy, řemeslné kurzy apod.) Nabídky vzdělávacích center. Odkazy na oborové internetové stránky. Česky.

  www.soukromeskoly.cz

Oficiální stránky sdružení, které je jedinou organizací zastupující soukromé školy v České republiky. Cílem sdružení je prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, prosazovat zefektivnění školství, řešit oblast financování soukromých škol, jednat s Ministerstvem škosltví ČR a plnit další související úkoly. Web obsahuje základní informace o sdružení, aktuality, tiskové zprávy, kalendář akcí, zprávy školské inspekce, hydepark. Česky, základní info anglicky.

  www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), bývalé stránky ústavu a dostupný sběr dat. ÚIV byla příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informační zázemí v oblasti vzdělávání pro potřeby odborníků, státní správy a široké veřejnosti. Základní informace. Mezinárodní aktivity. Registry škol - vyhledávání (od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a VŠ). Statistické informace. Mezinárodní statistiky. Pedagogická knihovna (přístupná veřejnosti). Publikace nakladatelství TAURIS. Projekt Nová maturita (CERMAT, evaluační centrum). Projekt Vybíráme střední školu (poradenství pro uchazeče). Program Eurydice (podpora spolupráce ve vzdělávání v EU). Česky, anglicky.

  www.eu-dat.cz

Vzdělávání dospělých, rekvalifikace do jiného povolání, rofesní vzdělávání. Databáze kursů vzdělávání dospělých. Mezinárodní vícejazyčná databáze dalšího vzdělávání – „Database Advanced Training“ (DAT). DAT obsahuje kurzy profesního vzdělávání, které neposkytují stupeň vzdělání. Vyhledávání. Přehled společností. Nápověda. Česky.

  www.nvf.cz

Stránky Národního vzdělávacího fondu. Informační servis - Průvodce světem práce a odborného vzdělávání (základní profesní orientace, volba povolání, obsah práce v jednotlivých povoláních, prvotní vzdělávání, učební a studijní obory, vzdělávací nabídka škol, vzdělávání dospělých, rekvalifikace do jiného povolání, nabídka volných pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, problémy související se soukromým podnikáním, statistiky a analýzy a odborné informace z oblasti vzdělávání a trhu práce). Národní informační středisko pro poradenství, knihovna, fulltextové vyhledávání. Programy a projekty - rozvoj manažerů a podnikatelů, reforma odborného vzdělávání, reforma veřejné správy, strategie rozvoje lidských zdrojů.

  www.nuov.cz

Stránky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. Expertní, výzkumná, pedagogicko - poradenská, koordinační instituce. Řešení otázek odborného vzdělávání. Kontaktní informace. Střední odborné vzdělávání - obory. Projektové a oborové skupiny. Možnosti spolupráce.

  www.Kursy.cz

Internetové stránky oddělení kongresů a seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer. Široká škála nabídky vzdělávacích akcí: Daně, účetnictví, finance, právo, management, práce, mzdy, personalistika, nezisková sféra, úřady státní správy, škosltví, zdravotnictví, stavebnictví, výroba a doprava.Dále: Daňový kalendář, sazby ČNB, kurzy měn a související. Velké množství textových materiálů je zdarma ke stažení. Česky.

  www.autoskoly.cz

Server věnovaný službám v oblasti získávání řidičských průkazů, školení řidičů a záležitostí souvisejících na jehož provozu se podílí Dopravní akademie ČR. Web obsahuje: odkazy na stránky autoškol dle regionů, informace pro žáky autoškol, informace o školení řidičů, informace pro autoškoly, nabídka publikací pro žáky, pracovní nabídky, přehled učebních pomůcek, nabídka časopisu "Autoškola dnes", Pravidla provozu na pozemních komunikacích, nabídka oborových materiálů, zkušební testy, FAQ (Jak je to se svícením v zimě apod.), kurz pro budoucí učitele autoškol, odkazy na další stránky. Česky.

  www.msmt.cz

Stránka v rámci serveru Ministerstva školství. Registr sítě škol - vyhledávač (dle okresu/kraje/zřizovatele/typu zařízení/formy studia). Odkaz na registr sítě vysokých škol a přímo řízených organizací Ministerstvem školství.

  www.narodni-kvalifikace.cz

Prezentace projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších partnerů, jehož účelem je budování aktuálního přehledu kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. Díky projektu NSK mohou fyzické osoby získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti pro obor, který formálně nevystudovali, ale jsou schopni doložit dílčí kvalifikaci získanou praxí. NSK navazuje na Národní soustavu povolání. Základní informace o NSK, Seznam oborů, seznam kvalifikací, související dokumenty. Česky.

  www.nsp.cz

Prezentace projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších partnerů. Databáze povolání (ve fázi výstavby), která bude odrážet situaci na trhu práce, bude obsahovat důležité informace o kvalifikačních požadavcích, příklady prací apod. Popis trhu práce z pohledu zaměstnavatelů, . Na stránkách jsou k dispozici základní informace o projektu, informace o sektorových radách, katalog povolání na českém trhu práce, databáze kompetencí (odborné znalosti, dovednosti, způsobilosti). Fotogalerie, FAQ, slovník pojmů. Česky.

  www.naep.cz

Oficiální stránky agentury, která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Základní informace o NAEP, aktuality, dokumenty, formuláře, termíny a informace k jednotlivým programům a výzvám: Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tempus, Jean Monnet Přípravné návštěvy, Průřezový program, Studijní návštěvy apod. dále informace o aktivitách: eTwinning, Finanční mechanismy EHP/ Norska (FM EHP/Norska), celoevropská síť středisek Euroguidance. Česky, anglicky.

  www.skoly-kurzy.cz

Databáze škol, ubytovacích zařízení a cestovních kanceláří ČR a SR / Database of Education, Accommodation and Travel Agencies (CZ anc SK). Obsáhlá databáze vzdělávacích subjektů a školských zařízení v ČR; hotelů, hostelů, motelů, botelů a jiných typů ubytování; přehled cestovních kanceláří, informace o možnostech studia v zahraničí. Nabídka dalších služeb IES. Přístup na samostatnou databázi obsahující tytéž údaje ze Slovenské republiky. Česky, anglicky, německy.