Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czStátní správa › Kraje ČRwww.inovacnipodnikani.cz

Specializovaný portál Zlínského kraje zaměřený na zlepšení všeobecné informovanosti firem i veřejnosti o inovacích a inovačním podnikání v kraji. Informace o projektu, aktuality, slovník pojmů, kalendář akcí, fórum, legislativa, dokumenty, všeobecné informace k vybraným podnikatelským odvětvím (průmyslové vlastnictví; finance, dotace, granty; klastry), přehled inovačních firem ve Zlínském kraji, instituce pro inovaci, nabídky spolupráce. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.kr-olomoucky.cz

Webové stránky Krajského úřadu. Informace o kraji (statistické údaje, rozvojové dokumenty, cestovní ruch, aktuality, Krajské noviny, tiskové zprávy). Volené orgány - zastupitelstvo. Dokumenty kraje - vyhlášky, úřední deska, věstník, usnesení, veřejné zakázky. Krajský úřad - ekonomické informace, kontaktní informace, příspěvkové organizace. Jednotlivé odbory - odkazy na jejich informace. Česky a základní info též anglicky, německy, francouzsky.

  www.kr-jihomoravsky.cz

Internetové stránky Krajského úřadu. Informace o kraji (statistické údaje, rozvojové dokumenty, cestovní ruch, aktuality). Volené orgány - zastupitelstvo. Dokumenty kraje - vyhlášky, úřední deska, věstník, usnesení, veřejné zakázky. Krajský úřad - ekonomické informace, kontaktní informace, příspěvkové organizace. Jednotlivé odbory - odkazy na jejich informace. Elektronická podatelna. Česky, anglicky.

  www.obce.cz

Online katalog soustřeďuje nabídky a profily firem, které spolupracují s městy a obcemi. Možnost vybrat si svého dodavatele na internetu. Nabídky internetové inzerce s možností online aktualizace inzertní plochy. Adresář firem a inzerátů. Další specializované sekce stránek: Soutěž Zlatý erb Soutěž Vesnice roku Programu obnovy venkova Věstníky Ministerstva pro místní rozvoj. Česky.

  www.crr.cz

Server Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR). Regionální rozvoj (strategie, regionální informační systémy, kontakty na regionální rozvojové agentury, informace o podnikatelských subjektech v ČR, informace o Euroregionech). Přehled regionálních programů (české, evropské). Stránky EuroInfoCentra - podpora podniků v ČR, zejména malých a středních (programy a projekty Evropské Unie, informační zdroje, publikace, ceník služeb, kontakty).

  www.komora.cz

Seznam regiionálních hospodářských komor České republiky. Název, kontakty a jména členů vedení příslušné krajské hospodářské komory.

  www.risy.cz

Oficiální stránky systému spravovaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR). Dříve dostupné pod označením Integrovaný regionální informační systém (IRIS). Informace z oblasti krajů, okresů a obcí se zaměřením zejména na hospodářské prostředí, životní prostřední, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace. Programy a projekty EU, statistiky, průmyslové zóny, turistika apod. Novinky, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky, polsky, německy.

  www.hrat.org

Internetové stránky třinecké Hospodářské rozvojové agentury, která je kvalifikovaným a schváleným poradenským centrem pro malé a střední podnikatele (MSP). Základní informace o společnosti služby pro podnikatele, oblast působení, aktuality, projekty, monitoring finančních zdrojů, regionální priority, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.isu.cz

Databáze programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek spravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hledání podle názvu obce, kraje, okresu. Možnosti třídění. Česky.

  www.crr.cz

Sekce stránek Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR). Senzitivní mapa České republiky s možnostmi vyhledávání mnoha projektů a podprojektů souvisejících s regionální problematikou (administrativní členění, euroregiony, mikroregiony, turistické regiony, weby obcí, příroda, doprava, rozvojové plánování a podobně). Česky.

  www.arr.cz

Internetové stránky ostravské Agentury pro regionální rozvoj, a.s., která se podílí na koordinaci projektů ekonomické a sociální transformace a rozvoji regionu. Mimo jiné funguje jako certifikované Regionální informační centrum, Euro Info Centrum a Regionální informační místo agentury CzechInvest. Základní informace o společnosti informace o regionu projekty a programy strategické dokumenty investiční příležitosti poradenství Kalendář seminářů odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.isu.cz

Databáze žádostí o dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Systém je pravidelně aktualizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hledání podle názvu obce, kraje, okresu. Možnosti třídění. Česky.

  www.hsr-uk.cz

Oficiální stránky Rady, která vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu. Centrální web Hospodářských a sociálních rad Chomutovska, Mostecka, Teplicka, Ústecka, Lounska a Litoměřicka. Cíle, účel a stanovy HSR-ÚK přehled členů základní informace o regionu, kalendář akcí, odkazy na relevantní internetové stránky a instituce v regionu. Česky.

  www.volny.cz

Oficiální stránky Rady, která vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu. Cíle, účel a stanovy HSRS přehled členů základní informace o regionu, kalendář akcí, odkazy na relevantní internetové stránky a instituce v regionu. Česky.

  www.isu.cz

Žádosti o dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Databáze spravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hledání podle názvu obce, kraje, okresu, dotačního titulu. Možnosti třídění. Česky.