Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Právo a soudnictví


PRÁVO A SOUDNICTVÍ
www.justice.cz

Připomínkové on-line řízení k novému občanskému zákoníku na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Informace nejen k připravovanému zákoníku, ale také k návrhu nového obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém si klade za cíl ulehčit veřejnosti orientaci v procesu rekodifikace soukromého práva a poskytovat informace o aktuálním dění v této oblasti. Základní informace k zákoníku, aktuality, návrh zákona, FAQ, připomínky. Česky.

www.europa.eu

Portál Evropské unie s informacemi zaměřenými na nejrůznější právní otázky. Pro občany například informace o právních záležitostech souvisejících například s vedením sporů, s rozvody nebo dědictvím. Pro podnikatele jsou k dispozici obchodní rejstříky, insolvenční rejstříky, katastry nemovitostí a další zdroje informací. Pro právníky, notáře a soudce je k dispozici přístup k právním databázím a pro podnikatele zase přístup k rejstříkům nemovitostí ze všech členských států. Samostatnou složkou je Justice, která je věnována soudnictví. Popisuje soudní mechanismy, obsahuje Evropský soudní atlas atd.

www.ok.cz

Oficiální stránky institutu zaměřeného na získávání a zpracovávání poznatků o stavu a vývoji kriminality v ČR. Institut je teoretickým, analytickým i výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Na stránkách jsou k dispozici výsledky dosavadní činnosti, publikace, aktuality. Rovněž jsou zde zveřejňovány případné vybídky.

  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Provozování biopekárny (pekařská živnost); co je to konkurenční doložka a k čemu zavazuje; brašnářská živnost; značka „originální produkt“; k čemu slouží ochutnávky v prostorách hypermarketů a jaký mají efekt (ochutnávky likérů, jogurtů, masa apod.). Česky.

  www.justice.cz

Stránka Ministerstva spravedlnosti. Postup při podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů. Podávání žádostí, ověřování žádostí, podávání informací a stížností. Česky.

  www.justice.cz

Stránka Ministerstva spravedlnosti. Informace o funkci rejstříkových soudů. Seznam krajských soudů ČR (adresy, e.mail a související). Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu Ministerstva spravedlnosti. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.justice.cz

Sekce stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. Seznamy soudů a státních zastupitelství. Kontaktní adresy na Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajské soudy, Okresní soudy, Nejvyšší státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství, Krajské státní zastupitelství, Okresní státní zastupitelství. Seznam elektronických adres. Vyhledávání podle složky a podle města. Česky.

  www.vscr.cz

Oficiální stránky Vězeňské služby. Tiskové zprávy, aktuality, legislativa (ČR, EU, OSN), spolupráce s nevládními organizacemi, duchovenská péče, adresář věznic, statistické údaje, seznam související literatury s anotacemi, český vězeňský systém obecně, možnosti výroby, poskytování služeb, zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Česky, anglicky.

  www.policie.cz

Stránky policie České republiky, zřizované pod stránkami Ministerstva vnitra České republiky. Organizační schéma. Policejní prezídium - rozdělení. Útvary s působností na celém území ČR - jednotlivé složky a sekce policie. Útvary s územně vymezenou působností - správy jednotlivých krajů. Ředitel Úřadu vyšetřování Policie ČR. Kontakty na tiskové mluvčí policie.

  www.cas.cz

Oficiální stránka Ústavu státu a práva Akademie věd (ÚSP AV ČR). Ústav provádí vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky publikační, vzdělávací, konzultační a poradenskou činnost. Organizační řád. Granty a projekty. Časopis Právník. Legsys - originální právní informační systém o českých právních dokumentech. Kontakty na pracovníky ústavu. Středisko vědeckých informací ústavu. Česky. Anglicky.

  www.interpol.int

Oficiální internetové stránky mezinárodní mezivládní organizace Interpol zabezpečující policejní spolupráci v oblasti kriminálně-policejní mezi smluvními státy organizace (celkem 178 členů). Web obsahuje: Základní informace o organizační struktuře a činnosti Interpolu, informace o terorismu, hledaných osobách apod. Anglicky.