Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPoradna pro podnikatele › Pojištění a pojistkyMěl jsem uzavřenou úrazovou pojistnou smlouvu. Tuto jsem přestal platit a tak mi pojišťovna oznámila písemně, že k určitému dni smlouva zanikla. V téže době však prošetřovala pojistnou událost – úraz, který by mi měla plnit. Úraz se mi stal ještě v době, kdy pojistka platila. Navíc jsem ještě před vypršením smlouvy utrpěl další úraz, který šetří i policie pro trestný čin ublížení na zdraví. O tom se pojišťovna dověděla, přestože je věc stále v šetření. Přesto mi pojišťovna písemně sdělila, že odstupuje od smlouvy od samého počátku, neboť jsem při jejím sepisování neuvedl pravdivé údaje. Je pravdou, že jsem opomněl do formuláře uvést tři úrazy z předešlých let. Má právo pojišťovna odstoupit od smlouvy od jejího počátku, přestože tato již dle samotné pojišťovny zanikla? Pojišťovna mi nechce vyplatit plnění a ještě žádá vrácení předešlých plnění. Jak to tedy je?

Číst celý článek …