Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czExport a import › Podpora exportuwww.eabo.biz

EABO se specializuje na rozvoj transatlantického obchodu. Asociace je jedním ze tří amerických partnerů sítě Enterprise Europe Network, založené v roce 2008 Evropskou komisí na podporu malého a středního podnikání. Nabízí širokou paletu služeb usnadňující jejich vstup na severoamerický trh (asistence při dovozních procedurách, zajištění souladu se standardy (federálními i jednotlivých států), marketingová pomoc, hledání strategických partnerů, právní a daňové poradenství.

www.sectorseminars.eu

Sektorové semináře jsou pořádány dvakrát ročně stálých zastoupení a organizace na podporu obchodu osmnácti členských států Evropské unie. Tyto jeden den události jsou uspořádány ve dvou sezeních: dopolední kde úředníci evropských institucí zapojených do programů vnější pomoci poskytnout přehled o financování k dispozici pro vybrané odvětví a odpolední část, kdy jeden Individuální schůzky mezi zúčastněnými firmami konat. Seznam seminářů, jejich program, možnost registrace, seznam účastníků a potřebných dokumentů. Odkaz na reprezentace jednotlivých zemí v EU.

www.ceskyexport.cz

Elektronická verze magazínu týdeníku Profit zaměřeného podporu českých exportérů. Na tvorbě jednotlivých článků se podílejí představitelé důležitých resortů státní správy i sami exportéři s praktickými zkušenostmi. Elektronické verze článků, rozhovory, zkušenosti, aktuality, kalendář akcí.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.czechtrade.cz

Oficiální stránka vládní agentury na podporu exportu CzechTrade (CT). Export, poradenství, konzultace, informační služby, obchodní příležitosti, poptávky, nabídky, databáze, exportní manuály, statistiky, publikace. Informace o zahraničních trzích / teritoriální informace, služby zahraničních kanceláří CT pro exportéry/, propagace firmy na webu CT, informační servis související se zajištěním logistiky, služby v oblasti elektronických trhů, možnosti propagace českých firem v zahraničí, informace spojené se získáním veřejných zakázek na zahraničních trzích, možnosti zahraniční kooperace). Aktuální informace (stručné zprávy ze zahraničních trhů, obchodní příležitosti na zahraničních trzích, nabídka projektů a tendrů, specializované vzdělávací kurzy a semináře s problematikou zahraničního obchodu, přehled zpráv o CT). Česky, anglicky.

  www.egap.cz

Komerční pojištění krátkodobých úvěrů. Pojištění vývozních úvěrů se státní podporou (pojištění vývozních úvěrů, výrobního rizika, vývozních akreditivů, úvěrů na financování výroby, investic českých právnických osob v zahraničí, bankovních záruk za závazky vývozce). Produkty, Formuláře. Informace a kontakty na společnost EGAP. Kontakty na další instituce podporující zahraniční obchod.

  www.asociaceexporteru.cz

Oficiální stránky dobrovolného sdružení, které své členy zastupuje při prosazování společných zájmů, tj.: průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména exportních. AE jedná s orgány státní správy, propaguje své cíle v médiích, organizuje vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. Web obsahuje základní informace o AE, aktuality, tiskové zprávy, diskusní fórum, archiv textů, kontakty. Česky.

  www.ceftatradeportal.com

Central European Free Trade Agreement, CEFTA (Středoevropská dohoda o volném obchodu) vstupila v platnost dne 1. března 1993 původně mezi ČR, Slovenskem, Polskem, Maďarskem před vstupem části členů do EU měla celkem sedm členů. Jejím cílem je zrušit mezi členskými státy celní bariéry. Web obsahuje: Základní informace o CEFTA tiskové zprávy obchodní aktuality legislativní dokumenty odkazy na oborové weby v jednotlivých zemích publikované dokumenty. Středoevropská zóna volného obchodu sdružuje některé evropské země, které nejsou členy Evropské unie, ale jednou pravděpodobně budou. Česká republika byla členem od jejího založení do 1. května 2004, kdy vstoupila do EU.

  www.Export.cz

Stránky podpory obchodu zřízené příspěvkovou organizací Česká centra Ministerstva zahraničních věcí ČR. Web přínáší informace o jednotlivých zemí světa (roční teritoriální informace, obchodní příležitosti a zprávy z teritora)zajišťovaný pracovníky OEÚ českých zastupitelských úřadů a českých center. Přehled poptávek ze zahraničí. Informace o službách nabízených českými centry v zahraničí. Možnost bezplatné registrace pro personalizaci zobrazovaných informací. Česky.