Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czStart podnikání › Cizinec podnikatelem
Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku
  www.migraceonline.cz

Základní informace o migraci - projekt Multikulturního centra Praha. Web obsahuje rozbor základních pojmů z oblasti migrace, emigrace, imigrace články odborné studie informuje o projektech různých organizací poukazuje na legislativní dokumenty a odbornou literaturu. Dále: novinky, kalendář akcí, adresář kontaktů, oborové odkazy na další webové stránky. Česky, anglicky.

  www.iom.cz

IOM Praha je sekce mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě (International Organization for Migration). Realizuje program dobrovolných návratů, humanitární a sociální programy, projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR, projekty integrace cizinců, projekty prevence a potírání obchodu s lidmi, informační kampaně (například projekt prevence ilegální migrace, pilotní projekt Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků aj.). Web obsahuje základní informace o IOM, nabídku a download publikací IOM, praktické informace (jak se chránit během pracovního pobytu v zahraničí, info o obchodu s lidmi apod.). Česky, anglicky.

  www.czso.cz

Samostatná publikace na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) věnovaná životě cizinců v České republice. Stránky jsou určeny odborné i laické veřejnosti. Cílem ČSÚ je podat základní a zároveň spolehlivý a vyvážený přehled o životě cizinců v ČR. Informace jsou rozděleny do sekcí: Počet cizinců v ČR vnitřní a zahraniční migrace azylové řízení a azylanti nabývání státního občanství ekonomická aktivita vzdělávání zdravotní péče kriminalita nelegální migrace integrace cizinců v zahraničí definice pojmů koncepce integrace koncepce výběru a zpracování statistických údajů. Odkazy na související weby. Česky.

  www.cizinci.cz

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva vnitra (MVCR) o integraci cizinců pro státní úředníky. Web obsahuje: Novinky doporučené postupy materiály a vyjádření MPSV k integraci cizinců oficiální dokumenty výběr případů a jejich řešení z praxe základní informace o imigračních komunitách v ČR (řazeno podle zemí původu imigračních komunit ženy + děti) studie a výzkumné zprávy. Odkazy na důležité odkazy pro cizince pbývající v ČR. Slovník pojmů. Česky.

  www.mpsv.cz

ČR na tomto webu nabízí vybraným kvalifikovaným pracovníkům možnost požádat ve zkrácené lhůtě po 2,5 letech o povolení k trvalému pobytu (běžná lhůta je v současnosti 10 let). Schválení imigranti se v České republice mohou usadit společně se svými rodinami. Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na projektu se dále podílejí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Web obsahuje základní informace o projektu (kritéria, cílové země apod.), aktuality, tiskové zprávy, download důležitých dokumentů nutných k podání žádosti, FAQ, informace pro studenty a další užitečné informace. Odkazy na weby s podobnou tématikou. Česky, anglicky, rusky, chorvatsky, bulharsky, bělorusky, moldavsky, kazašsky.

  www.domavcr.cz

Pomoc pro cizince hledající nový život. Stránky provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci Praha (IOM) a dalšími organizacemi. Rady pro život v ČR (pobyt, rodina, zaměstnání, podnikání, bydlení, zdraví, lékařská péče, sociální zabezpečení, vzdělávání, státní občanství, sdružování) FAQ kalendář akcí nejčastější a jiné důležité rady pro pobyt cizinců v ČR online časopisy (Legální migrace - otevřená šance) základní informace o imigračních komunitách v ČR aktuality. Česky, anglicky, francouzsky, rusky, ukrajinsky, vietnamnsky, arménsky.