Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czDuševní vlastnictví › Ochranné známkyPokud si chcete vytvořit zvučnou značku pro svou firmu, zboží nebo služby, skvělou pomůckou vám bude kniha Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Na více než 300 stranách se dozvíte, co všechno by měl účinný obchodní název splňovat, a čeho je třeba se při jeho tvorbě vyvarovat. Svěží a praktický výklad je doplněn množstvím konkrétních ukázek a případových studií z tuzemského prostředí i ze světa.

  • Zdeněk Bauer

  • Další související informace najdete na webu www.TvorbaNazvu.cz.

  • Knihu Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky můžete za výhodnou cenu pořídit přímo na webu nakladatele, tedy na adrese www.NZB.cz.


  www.puncovniurad.cz

Oficiální stránky Puncovního úřadu, který vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Základní informace o puncovní kontrole, puncovní inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů, přehled expertní činnosti úřadu (úřední sankce, ověřování ryzosti výrobků z drahých kovů a podobně). Aktuality, úřední deska, seznam zlatníků, puncovní značky, registr slitin, sazebník poplatků, formuláře, relevantní legislativa, kontakty (pobočky a expozitury úřadu), FAQ, e-shopy (seznam firem, které s Puncovním úřadem uzavřely dohodu o umožnění internetových kontrolních nákupů). Česky, anglicky.

  www.upv.cz

Základní informace; aktuality; FAQ. Online databáze patentů a užitných vzorů; průmyslových vzorů; národních ochranných známek; mezinárodních ochranných známek; označení původu a zeměpisných označení v EU; seznam všeobecně známých ochranných známek; seznam ochranných známek prohlášených za proslulé; seznam zapsaných označení původu. Průmyslová práva; právo autorské a práva s ním související; systémy mezinárodního třídění; problematika průmyslového vlastnictví v EU a ve světě. Právní předpisy, mezinárodní smlouvy, judikatura. Publikace vydávané ÚPV (download ve formátu PDF; většina nabízena v tištěné podobě). Odkazy na weby s příbuznou tematikou. Česky, anglicky.

  www.upv.cz

Databáze obsahuje informativní přehled ochranných známek (OZ), u nichž bylo v jednotlivých řízeních prokázáno získání všeobecné známosti. Uznání všeobecné známosti OZ se vztahuje pouze k řízení, ve kterém byla tato všeobecná známost uplatňována a nezbavuje jejího majitele důkazní povinnosti v nově podaných námitkách čí návrhu na výmaz podle zákona č. 137/1995 Sb., o OZ, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 213/1995 Sb. Přehled neobsahuje OZ, které byly prohlášeny za proslulé podle ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb. Česky.

  www.inta.org

Oficiální stránky mezinárodní asociace pro ochranné známky (International Trademark Association, INTA). Online katalog publikací vydávaných INTA (stručná anotace, možnost objednání). Slovník termínů týkajících se ochranných známek. Informační zdroje z oblasti duševního vlastnictví. Vyhledávač registrovaných ochranných známek (v současné době mimo provoz). Anglicky.

  www.epo.co.at

Sekce stránek European Patent Office (EPO). Informace o problematice patentů v Evropě. K dispozici je seznam patentních úřadů členských států; seznam ostatních národních úřadů nebo podobných organizací; právní texty a patentní klasifikační systém; přehled provozovatelů databází patentů; přehled poskytovatelů informací o patentech. Odkazy na internetové stránky evropských organizací, jejichž činnost nějak souvisí s EPO. Anglicky.

  www.upv.cz

Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Obsahuje pouze ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u ÚPV. Mezinárodní ochranné známky přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu a platné na území ČR nejsou v této databázi obsaženy. Česky, anglicky.

  www.upv.cz

Databáze dat ochranných známek přihlášených u Světové organizace duševního vlastnictví / World Intellectual Property Organisation (WIPO). Obsahuje Mezinárodní ochranné známky přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu a platné na území ČR. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku