Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPrávo a soudnictví › Notáři a advokáti  www.nkcr.cz

Notářská komora České republiky (NKCR) je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena regionálními notářskými komorami v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo. Web obsahuje základní informace o činnosti NKCR notářský řád informace o činnosti notáře tarify statistiky rejstřík zástav seznam, respektive databázi notářů a notářských komor informace o vyhlášených konkurzech. Informace o Mezinárodní unie latinského notářství (UINL). Česky, francouzsky.

  www.seznamadvokatu.cz

Seznam provozovaný společností Magan s.r.o. Účelem publikovaného seznamu je pomoci při hledání advokáta, který se specializuje na oblast, kterou hledající právě řeší. Vyhledávání advokátů a advokátních kanceláří v ČR (plus odkaz na obdobný server pro SRN). Databáze obsahuje pouze advokátní kanceláře, které o prezentaci na tomto webu projevili zájem. FAQ. Vyjádření České advokátní komory. Ceník a služby poskytované advokátům. Česky, anglicky, německy.

  www.cak.cz

Online databáze České advokátní komory (ČAK), která je největší právnickou profesní organizací v ČR. Možnosti vyhledávání podle zadaných kritérií (právní zaměření, krajský nebo okresní soud, ex offo, město, jazyk, jméno, číslo registrace, název nebo typ firmy). Průběžně aktualizováno. Česky.

  www.nkcr.cz

Online Centrální informační systém Notářské komory ČR (CIS NKČR). Web obsahuje: download počítačového software pro hromadný zápis do RZ dokumenty Notářské komory ČR souhrn manuálů pro CIS NKČR odkaz na Unii latinského notářství (UINL) a další oborové weby. Web obsahuje obsáhlou uzavřenou sekci pro akreditované notáře. Česky.

  www.cak.cz

Česká advokátní komora (ČAK) je největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Web poskytuje: základní informace o historii, úkolech a činnosti ČAK aktuální informace tiskové zprávy všeobecné informace o advokacii advokátní předpisy informace k mezinárodním vztahům seznam regionálních středisek ČAK výbory a sekce ČAK kalendář akcí judikatury Možnost vyhledávání v seznamu advokátů a koncipientů odkazy na oborové weby. Publikace (plnotextové verze ve formátu PDF): Věstník ČAK Bulletin advokacie. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

  www.nkcr.cz

Sekce stránek Notářské komory ČR. Vyhledávání notářů podle jména, příjmení, okresu kraje příslušnosti ke komoře. Intuitivní ovládání s pomocí jednoduchého formuláře nebo s pomocí aktivní mapy. Přístup do dalších sekcí webu (seznam notářských komor informace o Notářské komoře ČR aj.). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku