Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPřírodní hospodářství › Lesní hospodářstvíwww.czechfsc.cz

Oficiální stránky české větve nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC). Organizace se zasazuje za ochranu ohrožených a devastovaných lesů po celém světě. Podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Jedním z hlavních náplní činnosti (vedle obecně osvětové a vzdělávací činnosti) je udělování vlastní certifikace šetrnosti podnikům, které lesní dřevo zpracovávají podle standardů FSC. Web obsahuje informace o FCS, certifikační politiky, výukový program, ukázky periodika Dobré dřevo a související. Zájemci mohou využít i poradenský servis FSC.

  www.czechfurniture.com

Asociace českých nábytkářů (AČN) vznikla v roce 1995 s cílem zastupování společných zájmů všech, kdo se zabývají vývojem, výrobou a prodejem nábytku. Dále monitoruje evropský trh s nábytkem a poskutuje svým členům informace a anylýzy. Web obsahuje základní informace o AČN (kontakty, představitelé, seznam členů, stanovy, přihláška, školská komise) informace o nabídkách, poptávkách, spolupráci informace o výstavách a související problematice (např. Solvit) Odborný překladový slovník (čeština, angličtina, němčina) FACTS Direktivy EU. Česky, základní informace anglicky.

  www.lesycr.cz

Informační server podniku Lesy České republiky (LČR) pro veřejnost a partnery. Web obsahuje: profil firmy, novinky, tiskové zprávy, LČR z pohledu regionů, oborové dokumenty (část ke stažení), obchodní informace, akce pro veřejnost, LČR a PHARE, informace o grantové službě, vyhlášení výběrových řízení, monitoring médií, seznam pověřených pěstitelů, informace o střelnici Vráž, časopis Lesu Zdar ve formátu PDF, demonstrační objekty, informace o předávání dat LČR a obchodních partnerů. Vyhledávání. Česky.

  www.sppac.cz

Prezentace ACPP (dříve Svaz průmyslu papíru a celulózy, SPPaC). Sdružuje právnické a fyzické osoby podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech a státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl. Svaz zajišťuje prosazování společných zájmů a prezentaci členských firem prostřednictvím pracovních skupin - statistika a informace, ekologie a životní prostředí, recyklace, ekonomika a finance a kolektivní vyjednávání s odbory. Web obsahuje: historie a současnost SPPaC, aktuality, seznam členů, vyjádření politiky svazu v péči o životní prostředí, oborové statistiky, obsah a nabídka tištěného časopisu Papír a celulóza, nabídka česko-anglického a anglicko-českého papírenského slovníku (download demoverze). Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku