Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czOrganizace práce › Managementwww.cafin.cz

Oficiální stránky asociace. CAFIN podporuje výzkum, výuku i vzdělávání v oblasti finančního řízení. Organizace sdružuje odborníky se zájmem o problematiku finančního řízení. Asociace se rovněž věnuje vydávání odborných publikací, vytváří procesní, metodické, tematické i oborové standardy na poli finančního řízení a řízení výkonnosti. Web obsahuje přehled pracovních skupin, know-how, projekty a další informace.

  www.cma.cz

Oficiální stránka České manažerské asociace (ČMA). Poslání, činnost. Členství, orgány. Dokumenty. Stanoviska. Celostátní soutěž Manažer roku (Informace včetně pravidel a přihlášky do soutěže). Manažerské kluby (přehled akcí). Přihláška ke členství. Česky, anglicky (základní info).

  www.atkm.cz

Činnost profesní organizace (systematický a všestranný rozvoj členů, garance profesionality, certifikace). Vzdělávací činnost (kurzy, školení, semináře, konference). Seznam členů (kontakty). On-line databáze trenérů. Videotéka a knihovna (on-line katalogy).

  www.podnikatelky.eu

Oficiální stránky dobrovolného profesního sdružení, které soustřeďuje ženy - podnikatelky a manažerky - na Moravě a ve Slezsku. Cílem sdružení je pomáhat podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace (formou regionálních klubů), a tím podporovat i rozvoj obchodních aktivit, přispívat ke vzdělávání žen a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji. Základní informace o MAPM, přehled asistenčních center, aktivity, aktuality, kalendář akcí, mezinárodní projekty. Česky, anglicky.

  www.cemc.cz

Společné internetové stránky Českého ekologického manažerského centra (CEMC) a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CzBCSD). Web obsahuje základní informace o obou subjektech, jejich cíle a projekty. Novinky výsledky ČR v ochraně životního prostředí mezinárodní projekty oborové informace a oznámení problematika IPPC a EMS (enviromentální managemet) registr firem uplatňujiících EMS nabídka tištěných časopisů "Environmnetální aspekty" a "Alternativní Energie" (anotace jednotlivých článků starších čísel) mezinárodní kalendář akcí legislativa normy odpady. Sekce pro členy. Česky, základní info též anglicky, německy a francouzsky.

  www.asocpor.cz

Webová stránka Asociace pro poradenství v podnikání (APP). Poslání Asociace (podpora rozvoje a využívání profesionálního poradenství v ČR). Nabídka poradenských služeb (pro vrcholové a strategické řízení, finanční řízení, rozvoj a zavádění nové produkce, řízení, organizaci a technologie procesů, informační řízení a informační technologie, lidské zdroje). Adresář akreditovaných členů APP(u vybraných členů i web adresa). Činnost vzdělávací, konzultační, přednášková. Česky.

  www.podnikanizen.cz

Oficiální stránky nezávislého dobrovolného sdružení zaměřené na rozvíjení osobností žen-podnikatelek. Základní informace o asociaci, přehled členství v zahraničních asociacích, činnost jednotlivých klubů asociace, realizované/probíhající projekty, kalendář akcí. Česky.

  www.lobby.cz

Elektronické verze časopisu Lobby, zaměřeného na podporu podnikání, rozšířená o další zprávy a servis. Web obsahuje: Oborové novinky vybrané články z tištěného časopisu Lobby a ukázky z připravovaného čísla archiv článků základní informace pro orientaci a pčáteční aktivity v Evropské unii (EU), nabídka časopisu Obchod - Kontakt - Marketing, který je věnován zahraničnímu obchodu nabídka předplatného obou časopisů. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku