Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Služby › Odpady, recyklacewww.wasteforum.cz

Časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, elektronická recenzovaná odnož měsíčníku Odpadové fórum. Předmětem časopisu jsou odpady a odpadní hospodářství, vhodné nakládání s odpady, využívání odpadů či odstraňování odpadů. Jednotlivá čísla ve formátu PDF, archiv starších čísel. Rubriky časopisu: Vědy o zemi; Tuhý odpad a jeho kontrola; Recyklace; Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů.

  www.jaktridit.cz

Stránky poskytující informace o odpadech a o nakládání s odpady. Proč je nutné třídit odpady, jak třídit odpady, odpady z domácností, využití odpadních produktů, slovník obalových značek- např zelený bod, panáček s košem, recyklace, kódy (GL, PAP, PET, HDPE a podobně). Stránky provozuje společnost Eko-kom, a.s. Odkazy. Česky.

  www.sroty.cz

Šrotařský informační server - poskytuje přehled z průmyslu zpracování druhotných surovin - kovových odpadů. Přehled subjektů v oboru. Vývoj zahraničních i domácích cen. Nabídka a poptávka po zásobách, strojovém vybavení. Popis nových technologií. Web obsahuje adresář firem, online výkupní ceníky, online burzu odpadů (nabídky i poptávky), oborové aktuality. Česky, anglicky, německy, slovensky.

  www.spds.cz

Oficiální stránky Svazu průmyslu druhotných surovin (SPDS-APOREKO). Web obsahuje základní informace o SPDS-APOREKO, kontakty, seznam členů, oborové odkazy týkající se odpadních surovin. Online poradna. Stránky obsahují také uzavřenou členskou sekci pro registrované. Česky, základní info též anglicky a německy.

  www.ceho.cz

Internetové stránky věnované problematice odpadového hospodářství. Oficiální stránky sekce výzkumného ústavu vodohodpodářského. Oborové aktuality, školení. Základní informace o CeHO (referenční laboratoře pro stanovení PCB ve vodě, půdě a odpadech pro hodnocení odpadů pro skládkování pro hodnocení čistírenských kalů pro zemědělské využití). Kontakty.Nabídka informační podpory. Legislativní a oborové dokumenty. Problematika nakládání s autovraky, bateriemi, akumulátory, elektroodpadem, kaly, odpadním olejem odpady z výroby oxidu titaničitého odpady azbestu aj. Vzorkování obalů. Problematika zpětného odběru vzorkování odpadů apod. Odkazy na související weby. Česky.

  www.arsm.cz

Oficiální stránky asociace sdružující osoby a organizace zabývající se řešením problémů zpracování zbytkových stavebních materiálů. Je nezávislou organizací tvořenou právnickými a fyzickými osobami, jejichž cílem je provozování technologie a procesu recyklace odpadních materiálů z demolic a výstavby stavebních objektů. Základní informace o asociaci, aktuality, legislativa, dokumenty, kalendář akcí, sborníky z konferencí, metodické pokyny. V čem je podstata recyklace druhy recyklátů. Česky.

  www.odpadoveforum.cz

Prezentace časopisu Odpadové fórum, který je prestižním odborným měsíčníkem zabývajícím se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím. To znamená předcházením vzniku odpadu, jeho využíváním i odstraňováním. Základní informace o redakci časopisu, nabídka předplatného, nabídka inzerce, aktuality, kalendář akcí, ukázky starších čísel s obsahem článků. Česky, anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku