Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czOchrana spotřebitele › Kontrola, normy, předpisy  www.azo.cz

Oficiální stránky sdružení soudních znalců různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a odhadce majetku. Hlavní náplní je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Základní informace o AZO, přehled činnosti, přehled akcí, informace o časopisu Soudní inženýrství. Online vyhledávací databáze znalců, kteří jsou členy AZO. Česky.

  www.nku.cz

Oficiální stránky NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace o NKÚ, mezinárodní spolupráce, kontrolní činnost, tiskové služby, publikace, dokumenty, FAQ. Česky, anglicky.

  www.coi.cz

Oficiální stránka České obchodní inspekce (ČOI). Kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo poskytující spotřebitelský úvěr - kontroluje dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků i služeb a poskytování řádných informací o nich. Organizační struktura. Legislativa. Stránky o spotřebitelském úvěru. Tiskové zprávy. Rady a informace. Výsledky kontrol.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

Oborová příručka

   Oborová příručka obsahující soubor higienických normativů a souvisejících informací a dokumentů. Přináší též přehled závazných legislativních dokumentů. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

  www.normy.biz

Server zaměřený na technické normy. Obsahuje seznam norem ČSN, přehled jakostí (ISO 9000, EN 14000), stavební normy, požární normy, elektro normy, normy pro rozvod plynu (TGP, TDG a GAS), vytápění, normy pro vodovody a kanalizace, strojnické tabulky, elektronická právní knihovna. Odborné texty, diskuze, online obchod, přehled a nabídka oborových publikací, FAQ, odkazy na další internetové stránky. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky.

  www.compet.cz

Sekce stránek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Online vyhledávání ve sbírce rozhodnutí - kartelovém rejstříku. Vedle samotných rozhodnutí, které lze v rejstříku vyhledat (jednací číslo, IČO a další informace o účastnících řízení) jsou k dispozici základní údaje o rejstříku, odkazy na legislativní dokumenty a vysvětlivky ke kartelovému rejstříku. Česky.

  www.compet.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky. Informace o úřadu, kontakty. Příručka pro poskytovatele veřejné podpory. Metodické pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro posuzování veřejné podpory. Veřejné zakázky - pojednání o vyplňování evidenčních listů. Seznam souvisejících zákonů. Kartelový rejstřík. Vyhledání rozhodnutí úřadu podle let a typu rozhodnutí (Hospodářská soutěž, Veřejné zakázky, Veřejná podpora). Česky, anglicky.

  www.sth.cz

Oficiální stránky Střediska technických předpisů (dříve Středisko technické harmonizace, STH) - odborné pracoviště vzniklé na základě smlouvy mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Ústavem technického rozvoje a informací, s.r.o. Provozní řád. Nabídka informací a služeb. Technická harmonizace. Terminologie. Překlady technických předpisů ES. Vyhledávání v knihovně překladů plných textů technických předpisů ES. Sborníky dokumentů. Odkazy na spolupracující organizace. Kontaktní údaje. Česky.