Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Služby › Informační technologiewww.cztpis.cz

Oficiální stránky občanského sdružení CZ-TPIS, zaměřeného na bezpečnost průmyslu v České republice. Záměrem CZ-TPIS je sdružovat malé/střední podnikatele, průmyslové podniky, vysoké školy, oborové svazy apod., a společně na evropské úrovni prosazovat oborové potřeby pro tuzemské prostředí. Na webu jsou k dispozici základní informace o sdružení, detailní přehled, akcí, výzev, článků, projektů, včetně přehledu šesti samostatných pracovních skupin.

www.tul.cz

Projekt Technické univerzity v Liberci, zaměřený na nové materiály a technologie. Cílem projektu je vytvářet aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií. Vedle podpory samotné komunikace je v diskuzích a na pořádaných akcích výrazně akcentováno i hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby. Realizace projektu probíhá mimo jiné prostřednictvím workshopů a seminářů, při nichž se setkávají potenciální partneři z akademické obce a z podnikatelské sféry. Na webu jsou k dispozici základní informace o projektu, diskuzní fórum, partneři projektu, plánované akce apod.

www.tacr.cz

Oficiální stránky státní agentury založené za účelem posilování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. TA ČR má mimo jiné podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Dále má připravovat a uskutečňovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Informace o TA ČR, přehled činnosti.

www.czechaccelerator.cz

Oficiální stránky projektu státní agentury CzechInvest - Agentury na podporu podnikání a investic. Projekt je zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích. Projekt se snaží napomoci komercializovat jejich produkty a podpořit zrychlení průniku na světové trhy. Na webu jsou k dispozici základní informace o projektu, popis fungování spolupráce a nabídka zapojení do projektu; k vidění jsou i realizované projekty.

www.czechtechnologydays.org

Projekt státní agentury CzechInvest, který reprezentuje Česko v Evropě. Hlavním účelem Czech Technology Days je hledání možností mezinárodní spolupráce na technologicky náročných projektech, případně návštěvy významných výzkumných pracovišť. Základní informace o projektu, novinky, newsletter. Přehled zemí, v nichž se České technologické dny konaly a zprávy o zaměření jednotlivých setkání.

www.uzijsisvaprava.cz

Nekomerční web upozorňující na rizika úniku osobních nebo jiných citlivých údajů v moderní společnosti. Sociální sítě a jejich rizika, využívání počítačových technologií pro sledování zaměstnanců, veřejné kamerové systémy, ochrana práv dětí na soukromí, přeshraniční cestování a narušování soukromí. Informace o současných trendech, které jsou v rozporu s obecně chápanými právy člověka. Na co má občan/podnikatel právo a jak se případně může bránit.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.czechspace.eu

Oficiální stránky seskupení malých a středních technologických firem různého charakteru, které se v rámci CSA sdružují za účelem vzájemné podpory pro snazší získávání zakázek v leteckém nebo vesmírném průmyslu a reprezentace vůči českým i zahraničním subjektům (např. Česká Kosmická Kancelář nebo European Space Agnecy ESA). Základní informace o alianci, novinky, přehled členů, dokumenty aliance CSA ke stažení, kontakt. Anglicky.

  www.cacio.cz

Oficiální stránky České asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO), která sdružuje vrcholové vedoucí pracovníky v oblasti informačních technologií. Asociace si klade za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT jak pro jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek. Základní informace o asociaci, kalendář akcí, aktuální zprávy, forum CACIO, soutěž IT projekt roku. Česky.

  www.odbornecasopisy.cz

Časopis pro automatizační techniku. Web určený problematice automatizace, regulace a průmyslových informačních technologií. Web obsahuje: archiv odborných časopisů "Elektro", "Automa" a "Světlo", plné texty vybraných článků, fulltextové vyhledávání, základní informace o nakladatelství FCC PUBLIC s.r.o. a o jeho produkci. Česky.

  www.aiso.cz

Oficiální stránky asociace zaměřené na osvětovou činnost v oblasti využívání moderních informačních technologií využitelné pro zdravotně hendikepované občany. Základní informace o AISO, aktuality, informace o specializovaných IT projektech, možnosti spolupráce, odkazy na internetové stránky partnerů. Česky.

  www.itpravo.cz

Server o internetovém a počítačovém právu. Aktuality zprávy články polemiky recenze právní předpisy slovník základních pojmů, judikatury. Zaměření na e-obchod IT média odpovědnost a delikty ochrana osobních údajů a dat autorská a průmyslová práva ochrana doménových jmen elektronický podpis mezinárodněprávní aspekty internet peer to peer technologie meta tags viry spamming, ochrana soukromí. Česky, odkazy na anglické a německé oborové weby.

  www.ideal-ist.cz

Oficiální stránky projektu, který pomáhá vyhledávat partnery organizacím připravujícím mezinárodní projekt v oblasti IST (Information Society Technology) rámcových programů EU. Ideal-ist je projekt financovaný z EU, jehož konsorcium čítá 34 partnerů ze všech členských zemí EU, asociovaných zemí, Islandu, Izraele, Norska, Švýcarska, Turecka, Běloruska a Ruska. Společně s Idealist-extend projektem je konsorcium rozšířeno na dalších šest států (Arménii, Ázerbajdžán, Gruzii, Chorvatsko, Makedonii, Srbsko, Černá Hora). Informace o projektu, novinky, výzvy, programy, kalendář akcí, newsleter, související odkazy. Česky.

  www.asociace.biz

Prezentace sdružení poskytovatelů internetových řešení (Asociace.BIZ). Asociace usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj internetu a elektronických médií a o dosažení cílů s tím souvisejících. Prezentace cílů, stanov, seznamu členů včetně jejich prezentací. Tiskové zprávy měsíční elektronický Zpravodaj (nabídka odběru) případové studie a další materiály asociace. Konference a semináře. Podmínky členství el. přihláška. Členská sekce. Česky, anglicky (základní info).

  www.cssi.cz

Stránky České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI), která sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby (firmy, instituce, VŠ). ČSSI vydává časopis Systémová integrace, pořádá konference a semináře, umožňuje prezentaci ICT firem na svých stránkách. Sekce: O ČSSI. Články on-line. Trh IS/IT (dodavatelé aplikační software informatické služby ICT). Adresář (členové regionální a odborné sekce). Kalendář akcí. Témata (poskytování aplikačních služeb outsourcing IS/IT řízení vztahů se zákazníky řízení podnikových zdrojů). Otázky, odpovědi, diskuse. Česky.