Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Informační portály EUwww.europe-direct.cz

Regionální informační střediska o Evropské unii Europe Direct působí v regionech všech členských států EU a poskytují všeobecné informace o evropských záležitostech. Web obsahuje aktuální přehled událostí v EU, informace o Europe Direct, FAQ, newsletery ve formátu PDF, přehled sítě info středisek EU a přehled dokumentačních středisek EU.

  www.strukturalni-fondy.cz

Výkladový slovník zpracovaný pro účely portálu Fondy Evropské unie. Hlavním účelem glosáře je poskytovat přehled nejčastěji používaných pojmů, které se vyskytují v rámci široké problematiky fondů EU. Znalost těchto výrazů uživatelům internetu může výrazně usnadnit orientaci v problematice vztahující se k evropským fondům i problematice EU. Základní glosář, abecední seznam pojmů, výklad zkratek, pojmy podle období (2004-2006, 2007-2013). Přes menu je možné vstoupit do portálu Fondy evropské unie, jehož je glosář součástí. Česky.

  www.enterprise-europe-network.cz

Oficiální stránky celoevropské sítě zaměřené na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Poradenství a informace o jednotném evropském trhu a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti podniků (služby bývalých Euro Info Center). Informace pro podnikatele, transfer technologií, projektové poradenství pro malé a střední podnikatele. Přehled činnosti, regionální kontakty, aktuální informace, akce, publikace, dokumenty, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.europa.eu

Oficiální stránky evropská sítě pro podporu podnikání malých a středních podniků (MSP). Cílem sítě je pomáhat při rozvíjení potenciálu a inovačních kapacit MSP a zvyšovat povědomí o komunitárních programech podpory pro podnikatele. Síť sdružuje činnost dosavadních Euro Info Center (poradenství pro podnikání v EU) a Innovation Relay Center (služby v oblasti transferu technologií). Základní informace o činnosti sítě, aktuální události, přehled služeb, FAQ, přehled publikací, související internetové odkazy. Anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.europa.eu

Audiovisual Service na Portálu Evropské unie. Aktuality EU, zprávy a zajímavosti předkládané prostřednictvím obrazových a zvukových záznamů a prostřednictvím videozáznamů. Zpravodajský servis, tiskové zprávy, fotobanka, archiv. Anglicky.

  www.kkvysociny.cz

Sekce stránek Krajské knihovny Vysočiny, místního střediska REIS. Tato střediska podporuje Ministerstvo zahraničních věcí za účelem lepší informovanosti o Evropské unii (EU). REIS pomohou občanům najít odpověď na otázky spojené s evropskou problematikou, a to osobně, vyhledáváním na internetu či prostřednictvím množství tištěných materiálů. Web obsahuje základní informace o místním středisku, otevírací hodiny, kalendář akcí, archiv textů, odkazy. Česky.

  www.eu.int

Vstupní internetová brána do Evropské unie. Částečně přeložena do češtiny, přeložená část webu postupně rozšiřována. Portál obsahuje základní informace o činnosti EU; aktuality; přehled jednotlivých institucí EU a odkazy na ně; informace o právu EU, odkazy na publikovanou legislativu; různé služby (statistiky, průzkumy mínění, adresář EU, komplexní informace pro podniky apod.). Dále jsou k dispozici odkazy na publikace o EU; informace pro život v EU (osobní práva, cestování, studium, práce). Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.integrace.cz

Interaktivní internetový portál, věnovaný aktuálním otázkám vývoje v EU a procesu rozšíření. Vydává Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Rubriky: Politika; Ekonomika; Instituce; Budoucnost EU; Právo; Rozsudky Evropského soudního dvora; Veřejná správa; Členové a kandidáti. Zvláštní sekce: Kariéra v institucích EU. Visegrád. Předsednictví EU (aktuální; historie). Země Evropy. Recenze. Dále portál přináší: Rozhovory a komentáře. Krátké zprávy. Akce. Fórum. Česky.

  www.eu.int

Portál Evropské komise nazvaný „Vaše Evropa – EU a národní veřejné služby online“ má firmám a občanům ze zemí Evropské unie usnadnit přechod do jiného členského státu. Portál nabízí pomoc na celou dobu životního cyklu podniku. Poskytuje informace o pravidlech všech členských států (při zvláštní registraci). Informuje o podmínkách převzetí podniku, přenosu podnikání, registraci firmy, ucházení se o veřejné zakázky a poskytuje informace sociální a personální povahy, například o zaměstnaneckých zákonech, sociálním pojištění, o pracovním trhu a pracovní síle z jiných zemí. Dále též pomoc při hledání práce v jiných členských zemích EU. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.mb-net.cz

Oficiální stránky místního střediska REIS při Informačním centru města. Tato střediska za účelem lepší informovanosti o EU podporuje Ministerstvo zahraničních věcí. REIS pomohou občanům najít odpověď na otázky spojené s evropskou problematikou, a to osobně, vyhledáváním na internetu či prostřednictvím množství tištěných materiálů. Web obsahuje základní informace o místním středisku, otevírací hodiny, kalendář akcí, přehled činnosti, základní informace o EU, informace z regionu, odkazy na užitečné internetové stránky. Česky.

  www.vsfs.cz

Regionální informační středisko (REIS) - Kladno / Středočeský kraj Sekce stránek Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) se sídlem v Kladně, místního střediska REIS. Střediska REIS podporuje Ministerstvo zahraničních věcí za účelem lepší informovanosti o Evropské unii (EU). REIS pomohou občanům najít odpověď na otázky spojené s evropskou problematikou. Web obsahuje základní informace o středisku a kontaktní informace. Česky.

  www.euractiv.cz

Český informační portál o dění v Evropské unii (EU). Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech. Státní správě, firmám, médiím i neziskovým organizacím umožňuje přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu; akademickým a výzkumným organizacím poskytuje prostor k prezentaci výsledků činnosti. EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Web obsahuje: články, analýzy, informace o možnostech podnikání v EU, informace o fondech (strukturální, kohezní). Nabídka služeb. Možnost zasílání novinek zdarma. Vyhledávání. Odkazy. Česky.

  www.euractiv.com

Bruselský informační portál o dění v Evropské unii (EU). Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky. Státní správě, firmám, médiím i neziskovým organizacím poskytuje přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu. Web obsahuje: články, analýzy, informace přehledně členěné do stálých a aktuálních rubrik. FAQ. Vyhledávání. Odkazy na partnerské portály ve vybraných členských a kandidátských zemích. Anglicky, německy, francouzsky.

  www.or.at

EuroInternet - komplexní soubor anotovaných internetových zdrojů (zhruba 1100 položek) vztahujících se k evropské integraci. Informační zdroje jsou rozděleny do následující kategorií, resp. subkategorií : Písemné dokumenty (vyhledávací servery - např. pro aktualizovanou databázi online výzkumných prací o evropské integraci, databázi ekonomických a souvisejících disciplín, články z odborných časopisů atd., ekonomické studie, časopisy, knihy, materiály z konferencí ap.). Instituce EU (Komise, Výbor, Evropský soud, Parlament a další /reprezentace, programy, řídící orgány apod.). Výzkumné instituce (asociace, výzkumné instituty EU a ve světě, poradenské služby). Evropské zdroje pro politology. Databáze a dokumenty (EU, knihovny, mezinárodní smlouvy, všeobecné vyhledávací servery). Různé adresáře (výzkumných pracovníků, institucí EU apod.). Soubor web adres, týkajících se konferencí a dalších relevantních akcí. Komplex internetových zdrojů podle oblastí činnosti: obchod, informační společnost, sociální politika, ochrana životního prostředí, zemědělství, ochrana spotřebitele, věda a výzkum, regionální politika, rozšiřování EU apod. Anglicky.

  www.komora.cz

Centrum pro evropskou integraci (CEI) při Hospodářské komoře ČR (HK ČR). Stránky obsahují aktuální přehled informací o Evropské unii (EU) a o činnosti a aktivitách CEI: Dispečink informací o EU (nejen) pro podnikatele (aktuální přehled nových konferencí, seminářů, publikací a databází s tématikou EU - i s kontakty). Informace k činnosti České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE). Euroklub HK ČR. Přípravné kurzy pro uchazeče o zaměstnání v EU. Publikace CEI ke stažení. Evropský panel podniků. Studijní cesty. Semináře a konference. Informační materiály z EU. Odkazy na další zdroje informací o EU. Česky.

  www.eu.int

Projekt internetové diskuse o budoucnosti Evropy, zahájený Evropskou komisí (součástí tzv. Plánu D). Diskuse se mohou účastnit všichni občané na témata např.: Jakou Evropskou unii byste si přáli; Hospodářský a sociální rozvoj Evropy; Jak vnímáte Evropu a činnosti Unie; Hranice Evropy a její role ve světě. Konzultace k aktuálním tématům. Diskusní příspěvky, dokumenty, novinky. Odkazy do dalších sekcí Portálu Evropské unie. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eubusiness.com

Podnikatelský informační servis EUbusiness.com představuje významný nezávislý online servis o Evropské unii (EU) určený podnikatelské veřejnosti v rámci i vně EU. Web obsahuje: Přehledy denních zpráv o činnosti EU, přehled publikací o EU, adresář britských firem (databáze více než 1,4 milionu společností), adresář konzultantů a právních firem. Odkazy na stránky vybraných oficiálních databází EU. Informace se týkají především legislativy a politiky EU ve vztahu k průmyslovému sektoru, způsobů a možností jak podnikat v EU, využívat výhod, které zde existují (tendry, granty, půjčky) a navazovat kontakty s partnery. Většina pravidelně informací je po bezplatné registraci poskytována zdarma. Newsletter zdarma. Anglicky.

  www.euroskop.cz

Eurozprávy z české správy. Samostatná rubrika portálu Euroskop.cz, který je oficiálním zdrojem informací o členství ČR v Evropské unii. Oficiální prezentace dvouměsíčníku, který vydává Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR (OEZ). Časopis přináší informace o nových a zajímavých tématech týkajících se EU, a to z pohledu české veřejné správy. Aktuální vydání i starší čísla jsou zdarma v elektronickém podobě; v tištěné formě k dostání zdarma v Eurocentrech, střediscích EUROPE DIRECT a v knihovnách. Česky.

  www.ngo-eu.cz

Stránky zaměřené na neziskové organizace, soustřeďující informace o Evropské unii, jejích finančních nástrojích a současném dění ovlivňujícím občanskou společnost. Stránky spravuje Nadace rozvoje občanské společnosti. Základní informace o projektu, aktuality z EU, finanční možnosti EU, Evropské sítě NGO, kalendář akcí, relevantní dokumenty, úspěšně realizované projekty, školení, FAQ, související internetové odkazy. Česky.

  www.cuni.cz

Evropské informační středisko (EIS) Univerzity Karlovy v Praze poskytuje odborné informační služby a podporuje výzkum, výuku a studium otázek evropské integrace na UK a jiných VŠ. Web obsahuje obecné aktuality, kalendář akcí, organizační strukturu EIS. 3 sekce: Evropské dokumentační středisko (EDS), Dokumentační a informační středisko Rady Evropy (DISRE), Středisko výchovy k lidským právům (SVLP) obsahují: novinky; nabídku knihovnických a rešeršních služeb; přehled knižních a archivních fondů, online katalogy ECLIB a ECART; el. archiv zpravodaje Informace z Evropy; ceník služeb. Informační služba Rady Evropy (Point Info); nabídku tištěné literatury; konzultace a informace o vzdělávání v oblasti lidských práv. Česky, anglicky.

  www.eu.int

Elektronický online adresář institucí Evropské unie (EU). Základní informace o EU, i institucích EU a o vyhledávači IDEA; FAQ. V samotném vyhledávači lze vyhledávat podle osob, právnických subjektů a ze seznamu institucí EU. Česky, anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.europeum.org

Stránka Institutu pro evropskou politiku (Europeum). Institut se zabývá veřejnou politikou (think-tank), zaměřuje se na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace. Analýzy, výzkumné programy (evropské politiky; ekonomicko-sociální; právní). Komentáře. Projekty, konference, semináře, publikace. Portál Integrace a portál Okno do světa strukturálních fondů. Přidružené členství. Česky, anglicky.

  www.euroskop.cz

EUROSKOP.cz - vše o vstupu ČR do Evropské unie. Oficiální server Úřadu vlády ČR informující o integraci ČR do EU. Rozcestník pro základní přehled o pojmech a souvislostech týkajících se Evropské unie. Co přináší EU podnikateli, studentovi, spotřebiteli, občanovi. Informace o institucích, fungování, právu a politikách EU. Úplné znění Smlouvy o přistoupení. Vstup ČR do EU. Ptejte se - odpovědi na otázky (možnost položení dotazu). Dokumenty. Články v českých médiích o EU. Česky, anglicky.

  www.ecf.cz

Oficiální stránka Evropsko-českého fóra (ECF). Sdružení pěti obchodních a průmyslových komor členských zemí EU napomáhá procesu integrace ČR do EU. ECF uskutečňuje své cíle formou konzultací s představiteli veřejného a soukromého sektoru a bohatou seminární a konferenční činností. Odkazy na členské komory. Info services ECF v anglickém jazyce. Přehled akcí. Česky, anglicky.