Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Finance, statistiky EU  www.eu.int

Sekce „Daňová a Celní unie“ portálu Evropské unie. Stránka TARIC Consultation umožňuje vyhledávat dle kódů TARICu, dle země původu nebo určení a data. Intuitivní ovládání. Celní sazby; Zákazy, popis. Portál je pravidelně aktualizován, přičemž během této aktualizace bývá dočasně nedostupný (většinou v časných ranních hodinách). Česky, anglicky, německy a další jazycích EU.

  www.eu.int

Oficiální prezentace Directorates-General and Services Komise EU. Podrobné informace k problematice jednotlivých politik (zemědělství, ekonomika, vzdělávání, zaměstnání, životní prostředí, vnitřní trh, služby, ochrana spotřebitele, výzkum, daňový a celní systém a další), zahraničních vztahů (mj. rozvoj, rozšiřování EU, humanitární pomoc, obchod) a info k vnějším a vnitřním službám Komise (mj. protikorupční úřad, Eurostat, publikační úřad, resp. rozpočet, administrace, překlady, audit, odbor poradců a další). Odkaz na archiv Evropské komise. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.ecb.int

Přehledná sekce stránek Evropské centrální banky (ECB), věnovaná platidlu Euro, oficiální měny většiny členských zemí Evropské unie (EU). Základní informace o Euru; specifické rozdíly ve vzhledu bankovek a mincí v jednotlivých členských zemích EU (přehled všech vzorů); ochranné symboly umístěné na bankovkách; historie symbolu Euro; normalizovaný typografický vzhled a rozměry symbolu Euro; nabídka publikací týkající se Eura; zprávy a aktuality související s Eurem a s platebními transakcemi uvnitř EU; související důležitá upozornění. Odkazy na příbuzné weby. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Sekce portálu Evropské unie (EU), na které Komise ve spolupráci s celními správami členských států a daňovýmu úřady v rámci informačního systému daňové a celní unie zpřístupňuje databáze daní a cel: TARIC, KVÓTA (QUOTA), VIES, EBTI, ECICS, Tranzitní celní úřady (Transit Customs Offices), Suspenze a MIS (MRN Follow-up). Možnost vyhledávání potřebných informací podle zadaných kritérií. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Oficiální webové stránky Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie. Web obsahuje: základní informace o Eurostatu, aktuality, novinky, přehled nabídky informací ve formě online a offline, přehled služeb, přehled produktů (publikací, databáze, volná data, katalogy) fulltextové i ruční vyhledávání podle témat, dat, metadat, služeb, činnosti a rovněž vyhledávání v publikacích. Anglicky, německy, francouzsky.

  www.eu.int

Sekce internetového portálu Evropské unie (EU) věnované měně Euru. Web obsahuje: Rozbor problematiky měnové unie a společné měny; měnové konvertory pro výpočty aktuálních kurzů apod.; vzhled a zabezpečení bankovek a mincí; nejdůležitější oficiální dokumenty vztahující se k Euru; FAQ. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.ecb.int

Evropská centrální banka byla založena v roce 1998 Smlouvou o Evropské unii s cílem zavést a spravovat měnu euro. ECB rovněž odpovídá za definování a realizaci hospodářské a měnové politiky EU. ECB pracuje naprosto nezávisle. Web obsahuje základní informace o ECB, aktuality o euru, oborové informace pro organizace, dokumenty publikované ECB (úřední dokumenty, pracovní dokumenty, měsíční zpravodaje, výroční zprávy, konvergenční zprávy, veřejné konzultace atd.). Nabídka publikací. Odkazy na centrální národní banky. Anglicky, dánsky, německy, řecky, španělsky, francousky, italsky, holandsky, portugalsky, finsky, švédsky.

  www.eu.int

Oficiální stránky Evropského účetního dvora. Výroční zprávy o aktivitách financovaných z rozpočtu EU. Česky, anglicky a v dalších jazycích Evropské unie.

  www.eu.int

Evropská investiční banka byla založena v roce 1958. EIB je autonomní organizací, která poskytuje finanční kapitál k podpoře ekonomické politiky EU. EIB podporuje zejména projekty zaměřené regionální rozvoj, tvorbu komunikací, ochranu životního prostředí, racionální využití zdrojů. Stránky obsahují tiskové zprávy; novinky; probíhající a plánované projekty; nformace o poskytování dlouhodobých půjček; o podmínkách a postupech pro možné zapůjčení kapitálu touto institucí a to jak uvnitř tak vně EU; rozpočet a zdroje banky spolu se seznamem financovaných aktivit; nabídku a download publikací a textů; FAQ. Anglicky, německy, francouzsky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku