Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Export a import


EXPORT A IMPORT




  www.czechtrade.cz

Klub sdružující české exportéry, platforma pro komunikaci mezi státní sférou a exportéry, spolupráce s proexportními institucemi, prohloubení spolupráce mezi proexportními institucemi, výměna exportních zkušeností, informace o exportních trendech, členové, odborní garanti, články v médiích, konferenční setkání, oborová setkání, proexportní politika, vstup do EU, značka, řízení vztahu se zákazníkem - CRM, vývozní aliance, Exportní cena DHL, vyhodnocení nejúspěšnějšího klienta CzechTrade.

  www.wtca.org

Oficiální stránky World Trade Centers Association (WTCA), která sdružuje cca 300 Center světového obchodu z téměř 100 zemí s cílem rozvíjet a podporovat mezinárodní obchod. Prezentace WTCA (poslání, historie, management, služby). Knihovna světového obchodu WTCA (odkaz na web adresy relevantní světovému obchodu). Kalendář seminářů, konferencí, výstav, veletrhů a dalších obchodních akcí. Zpravodajství WTCA (měsíčník vydávaný WTCA). Obchodní příležitosti (nutná registrace). Adresář Center světového obchodu (vyhledávání v databázi podle geografického regionu, požadované služby nebo abecedního řazení). Anglicky.

  www.czechtrade.cz

Oficiální databáze vládní proexportní agentury CzechTrade. Souhrnný zdroj, kde zahraniční firmy a instituce (ale i domácí subjekty) naleznou přehled perspektivních obchodních partnerů z ČR. Dvacet šest komoditních sekcí kromě standardního, abecedně řazeného seznamu firem, je možné využít rovněž pokročilého systému vyhledávání. Česky, anglicky, německy, rusky.

  www.celnisprava.cz

Seznam Celních ředitelství ČR dle regionů, seznam všech útvarů, kontakty na odbory a pracovníky. Generální ředitelství cel (přehled organizační struktury, kontakty na jednotlivé odbory a pracovníky). Seznam celních útvarů zemí společného tranzitního systému (vyhledávání dle země/ dle útvaru). Přes menu lze vstoupit do dalších částí webu. Česky.

  www.apec.org

Asia Pacific Economic Cooperation, APEC (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce) je ekonomická zóna jejíž součástí je Rusko, Spojené Státy, Kanada, Mexoko, Peru, Chile, Thajsko, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Brunej Darussalam, Singapur, Filipíny, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrálie, Papua Nová Guinea, Nový Zéland. Web obsahuje základní informace o APEC novinky tiskové zprávy kalendář akcí oborové aktuality uskutečněné, probíhající a plánované projekty publikované dokumenty nabídku tištěných publikací FAQ. Anglicky.

  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Podnikání v oblasti biotechnologií; rekreační a relaxační služby (podnikání v lázeňství a hoteliérství); japonské suši (sushi) patří už i do české kuchyně; jak si založit bankovní účet v zahraničí. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.czso.cz

Český statistický úřad provozuje Prezentační systém výsledků statistiky zahraničního obchodu, který slouží k prohlížení souvisejících statistických dat. Možnost uživatelského výběru vstupních parametrů pro výběr dat (parametry jsou tématicky rozděleny na: časové, nomenklaturu a kód zboží, země). Možnost volit typ výstupu. Stránky dále poskytují informaci o harmonogramu aktualizace dat, metodice a nápovědu. Česky, anglicky.

  www.czechtrade.cz

On-line služba státní agentury CzechTrade, která je určena zejména potenciálním a začínajícím exportérům z řad malých a středních firem. Dotazník se souborem 21 otázek, které jsou po vyplnění ihned vyhodnoceny, poskytuje firmám zpětnou vazbu o jejich potenciálních konkurenčních výhodách a nevýhodách při exportu. Česky.

  www.czechcontact.cz

Portál pro komerční propagaci českých výrobků a služeb v zahraničí. Cílem webu je hledání nových odbytišť pro český sortiment, možnost získání lukrativního investora pro české společnosti, podpora pro budoucí marketingové strategie. Web obsahuje: popis funkcí, vyhledávání podle oboru, ceník, odkazy na oborové weby. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

  www.celnisprava.cz

Oficiální stránky Celní správy ČR. Informace CS (hraniční přechody a letiště, limity zboží osvobozeného od dovozního cla, vrácení DPH, změny v celním sazebníku pro r. 2001, kurzovní lístek pro výpočet cla, dovozní kvóty, celně technické laboratoře,statistiky o výkonu služby CS, přehled veřejných zakázek vyhlašovaných GŘC). Soubor celních předpisů. CS v kontextu příprav na vstup do EU (základní dokumenty/předpřístupová strategie celní správy, zprávy ze screeningu, národní program přípravy na členství za oblast cel ap./, pravidelná zpráva EK za oblast cel pro ČR /srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi/, přehled legislativy EU v anglické a české verzi, EU na internetu). Celní orgány. Celní sazebník. Datové soubory (vč. popisu struktury) pro celní deklaranty. Elektronické celní řízení. Přehled zahraničního obchodu (podle zboží, podle zemí, podle zboží a zemí, podle zemí a zboží). Měsíčník CS Clo-Douane (obsah vybraného čísla/ročníku, fulltext článků). Odkaz na web stránky státních orgánů ČR, WCO, zahraniční celní správy apod. Česky, částečně anglicky.

  www.wto.org

Oficiální stránky World Trade Organization (WTO). Informace o organizaci (hl. funkce, organizační struktura, řídící orgány, vládní konference, kooperace mezi multilaterálními institucemi ve vztahu ke globální hospodářské politice). Členství ve WTO. Asistenční servis pro rozvojové, resp. transformující se země. Oficiální dokumenty WTO (právní texty a více než 100.000 dokumentů různých výborů, komisí a pracovních skupin). Statistiky mezinárodního obchodu (zbožím, službami - podle regionů a vybraných ekonomik). Ekonomické analýzy (výroční zprávy WTO, přehledy národních obchodních politik členských zemí, speciální studie na určitá témata, pracovní materiály týkající se obchodu a obchodní politiky). Přehled obchodních dohod. Seznam internetových adres na statistické a ekonomické informace. Anglicky, francouzsky, španělsky.