Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Instituce EU  www.evropsky-parlament.cz

Kancelář Evropského parlamentu (EP) v Praze poskytuje informuje o politice Evropské unie (EU), zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích EP, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR. Udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně pozorovatelů a poslanců ČR v EP, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy na EP, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Vydává informační materiály určené široké veřejnosti. Web obsahuje: Základní informace o EP, novinky z činnosti EP a z EU, aktuality k volbám 2004, oborové dokumenty, prognózy k rozšířené a obecné budoucnosti EU, odkazy na příbuzné webové stránky, jednoduché i rozšířené vyhledávání, FAQ. Česky.

  www.coe.int

Rada Evropy (Council of Europe) sídlí ve Štrasburku má v 45 členů představuje fórum, kde se formulují zájmy, naděje a touhy téměř 800 miliónů lidí od Atlantiku až po dálnovýchodní oblasti Ruska. Od roku 1949 bylo hlavním cílem Rady hájit jednotu evropského kontinentu a být zárukou důstojného života jeho občanů prostřednictvím zajišťování dodržování základních hodnot lidstva: demokracie, lidských práv a právního státu. Rada příjímá úmluvy a dohody, jejichž cílem je sladění zákonných postupů jednotlivých států. Web obsahuje: kalendář akcí, aktuality, novinky, probíhající kauzy, FAQ, nabídku publikací, texty k lidským právům apod. Základní informace česky, jinak anglicky, francouzsky, německy, italsky a rusky.

  www.europa.eu

Oficiální stránka Delegace Evropské komise v ČR. Naleznete zde fakta o EU (informace o členských státech kandidátských zemích institucích a politikách EU historii euru statistiku). Sekce EU a ČR (vztahy dokumenty). Sekce Zeptejte se na EU. Sekce Informace o finanční podpoře z EU (principy fondy podporované sektory adresář Phare výběrová řízení). Dokumenty EU (oficiální publikace projevy a články tiskové zprávy bulletiny). Kalendář EU. Slovník pojmů. Součástí Delegace EK je i Informační centrum Evropské unie ICEU (semináře katalog knihovny). Vyhledávání. Odkazy. Česky, anglicky.

  www.europa.eu

Oficiální webové stránky European Commission (Evropské komise, EK). EK je výkonným orgánem Unie, jednou ze tří základních řídících institucí, tj. Komise, Rady EU (zde zasedají zástupci členských států) a Evropského parlamentu (složeného z přímo volených poslanců). Značná část rozhodnutí EK musí být schválena Radou EU případně Parlamentem. Web obsahuje novinky z EU a zjednání EK, vyhledávání, archiv dokumentů, odkazy na příbuzné weby. Anglicky, dánsky, německy, řecky, španělsky, francousky, italsky, holandsky, portugalsky, finsky, švédsky.

  www.esfcr.cz

Oficiální webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice (ESF). ESF je finanční nástroj s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích: Zaměstnatelnost, podpora podnikání, adaptabilita, rovné příležitosti. Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti ČR. Web obsahuje: základní informace o ESF, aktuality, operační a programové dokumenty, odkazy na příbuzné webové stránky, download účelových publikací, kalendář seminářů, informace o vizuální identitě ESF v ČR, archiv dokumentů EU. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.eu.int

Oficiální stránky úřadu Office for Harmonization in the Internal Market, jehož cílem je registrace obchodních značek a designu v rámci EU. Základní informace o fungování úřadu (aktuality, informační bulletin, poplatky a finanční problematika, publikace a veřejná oznámení, statistiky). Sekce věnovaná ochranným známkám a designovým vzorům. Možnost vyhledávání v databázích a zadání online přihlášek. Anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky.

  www.eu.int

Oficiální prezentace Directorates-General and Services Komise EU. Podrobné informace k problematice jednotlivých politik (zemědělství, ekonomika, vzdělávání, zaměstnání, životní prostředí, vnitřní trh, služby, ochrana spotřebitele, výzkum, daňový a celní systém a další), zahraničních vztahů (mj. rozvoj, rozšiřování EU, humanitární pomoc, obchod) a info k vnějším a vnitřním službám Komise (mj. protikorupční úřad, Eurostat, publikační úřad, resp. rozpočet, administrace, překlady, audit, odbor poradců a další). Odkaz na archiv Evropské komise. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.