Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Evropská unie


EVROPSKÁ UNIE
www.tress-network.org

Evropská síť zaměřená na školení a podávání zpráv o evropském sociálním zabezpečení (Training and Reporting on European Social Security). Síť organizuje školení a buduje síť expertů zabývající se evropskou koordinací systému sociálního zabezpečení. Cílem je zvýšit povědomí a znalostí o nařízeních týkajících se koordinace sociálního zabezpečení a vytvoření silné sítě na národní úrovni. Web osahuje přehled o seminářích, e-learningové moduly a informace o národních vzdělávacích zdrojích.

www.eurodesk.cz

Český web evropské informační sítě pro mládež. EURODESK poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informace o práci, studiu, dobrovolnictví a cestování po Evropě. Web obsahuje informace o vzdělávacích programech, možnosti pro stáže, stipendia, zahraniční studium, dobrovolnické činnosti a práci v zahraničí. Ve formátu PDF je k dispozici Bulletin Eurokompas a bulletin Mozaika.

www.europa.eu

Expertní síť pro rovnoprávnost mužů a žen. Síť se zaměřuje na aplikaci práva EU snižováním nerovnosti žen a mužů v běžném životě, pracovních vztazích či nově přijímané legislativě na národní a evropské úrovni. Web obsahuje informace o činnosti, přehled práv a povinností, přehled osvědčených postupů, strategii činnosti pro roky 2010-2015, různé statistiky, ukazatele a další související informace.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.europa.eu

Projekt internetové diskuse o budoucnosti Evropy, zahájený Evropskou komisí (součástí tzv. Plánu D). Diskuse se mohou účastnit všichni občané na témata např.: Jakou Evropskou unii byste si přáli Hospodářský a sociální rozvoj Evropy Jak vnímáte Evropu a činnosti Unie Hranice Evropy a její role ve světě. Konzultace k aktuálním tématům. Diskusní příspěvky, dokumenty, novinky. Odkazy do dalších sekcí Portálu Evropské unie. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eurunion.org

Přehled asociací na specializovaném webu provozovaném EU; Evropská unie v USA. Adresáře EK, resp. odkaz na publikace a CD-ROMy (ISBN, cena, obsah). Adresář 12500 obchodních a profesních asociací v EU (Modrá kniha), Encyklopedie asociací - mezinárodní organizace, Světový průvodce obchodními asociacemi. Přehledy různých informačních zdrojů o EU. Zdroje obchodních informací (obchodní adresáře, databáze, internetové stránky ap.). Anglicky.