Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czTěžký průmysl › Energetika  www.cr-sei.cz

Informace o Státní energetické inspekci, jejích kompetencích, poskytování informací. Přehled předpisů pro činnost Státní energetické společnosti. Zákon o hospodaření energií. Energetický zákon. Formuláře Energetického regulačního úřadu ke stažení. Inspektoráty Státní energetické společnosti.

  www.sujb.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Aktuální informace - tiskové zprávy. Postavení SÚJB ve státní správě ČR. Organizační struktura. Právní předpisy - znění zákonů, vyhlášek, seznam publikací SÚJB, Návrhy právních předpisů, Ostatní právní předpisy. Registry - Seznam právních subjektů s povolením SÚJB k měření, k odborné přípravě (pořádání kurzů). Mezinárodní spolupráce - Seznamy mezinárodních akcí, smluv a úmluv. Formuláře. Základní informace k zajištění závazků podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Výzkum a vývoj. Odkazy na mezinárodní organizace. Seznamy konferencí.

  www.tscr.cz

Dobrovolné sdružení poskytovatelů tepla. Podpora podnikání v oblasti zásobování teplem (profesní poradenství, legislativní činnost, odborné informace, kontakty). Sledování vývoje v teplárenství (tabulky a grafy). Dokumenty týkající se teplárenství a energetiky. On-line nabídka odborných materiálů. Odkazy na stránky zabývající se energetikou, související legislativou, státní správou, vyhledavače, on-line periodika. Kontakty na zahraniční přidružené organizace. Seznam členů (kontakty).

  www.eru.cz

Oficiální stránka Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Úkoly: ochrana zájmů spotřebitelů před snahou zvyšovat ceny, důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek energie, podpora konkurence, zefektivnění činnosti energetických společností, stabilita cenové úrovně. Základní informace. Přehled energetické legislativy. Cenová rozhodnutí. Ceny a tarify. Licence (vyhledávání licencovaných osob). Projekty. Systém statistiky elektroenergetiky ČR (TISSEL). Sdělení ERÚ. Česky, anglicky.

  www.aem.cz

Oficiální stránky asociace sdružující specialisty, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery na profesionální a partnerské bázi a společně se snaží působit na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie. Základní informace o AEM, aktuality, kalendář akcí, Zpravodaj AEM, Sborníky asociace, odkazy. Česky.

  www.csze.cz

Stránky Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), dobrovolné a nezávislé organizace sdružující výrobce a distributory elektrické energie a další právnické osoby z oblasti energetiky. Web obsahuje základní informace o ČSZE, orgány a odborné komise, členské organizace, oblast působnosti, komise, aktuální informace. Česky, anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku