Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.cz › Doprava, logistika


DOPRAVA, LOGISTIKA
www.sfdi.cz

On-line vyhledávání informací o průběžných finančních tocích z rozpočtu SFDI. Portál vznikl za podpory Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Poskytuje přehled jednotlivých stavebních projektů, nabízí vyhledávání celkových nákladů (deklarované příjemci podpory), aktuální stav rozpočtu, vyčerpanou částku za rok 2011, ale i termíny plateb. Dále jsou zde uvedena jednotlivá čísla fakturací, kterými jsou požadavky na čerpání finančních prostředků podloženy.

  www.cdrail.cz

Online databáze anotací vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce. Dokumentografická báze dat informací o článcích z více než 70 převážně zahraničních odborných časopisů z oblasti dopravy od roku 1994 až do současnosti. Provoz je zajištěn ve spolupráci s ČD-Telematika a.s. a Ministerstvem dopravy ČR. K plnohodnotnému využívání databáze je nutná bezplatná registrace. Přehled časopisů, informace o Ústřední technické knihovně dopravy. Česky.

  www.spcr.cz

Členská základna (seznamy členů včetně kontaktních údajů). Stanoviska a názory. Základní statistické informace o ekonomice ČR. Environmentální politika. Informace o projektech, tendrech, veletrzích a výstavách, misích.

  www.svazdopravy.cz

Oficiální stránky Svazu dopravy ČR (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě). Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Organizačně se svaz dělí na deset odborných sekcí (železniční, silniční, vodní, letecká, městská hromadná, podniková, kombinovaná, železniční opravárenství + průmysl, autoopravárenství, silniční hospodářství). Web obsahuje základní informace o každé sekci, aktuality, strategické dokumenty, zápisy. Česky, anglicky, německy.

  www.pkstk.cz

Oficiální prezentace Sdružení provozovatelů stanic technické kontroly (STK). Základní informace o komoře, seznam členů, stanovy, aktuality, informace, relevantní dokumenty, diskusní fórum. Česky.

  www.sfdi.cz

Oficiální stránky Fondu, jehož účelem je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu. Web obsahuje základní informace o Fondu, relevantní legislativní dokumenty, aktuality, zprávy o činnosti. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku