Živnosti a podnikatelské starosti
  

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) bylo formálně ustaveno dne 1. února 1993. Jedná se o původně ostravské sdružení, které svou činnost zahájilo pod názvem Moravskoslezské sdružení spotřebitelů (MSS). U zrodu stálo několik nadšenců se zkušenostmi ze samosprávy. Ke změně názvu na Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) došlo začátkem roku 1994, kdy byli členové Sdružení už i ve čtyřech českých okresech a další celorepublikový vzestup zájmu se očekával. V roce 1999 hlavní kancelář sdružení přesídlila do Prahy.

Moravskoslezské sdružení spotřebitelů (MSS) / Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) / Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Od srpna 1993 sdružení vydávalo svůj spotřebitelský časopis Štít spotřebitele, roku 2007 přejmenovaný na SOS magazín. Postupně se vyprofiloval jako poměrně čtivý magazín se širokým záběrem. Od konce devadesátých let SOS provozovalo také vlastní webový portál Svět spotřebitelů, později Spotřebitelský server Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (www.Spotrebitele.info). Portál přestal být kvalifikovaně aktualizován během roku 2010, kdy rovněž zanikl tištěný časopis SOS magazín.

Spotřebitelský časopis Štít spotřebitele
První číslo časopisu Štít spotřebitele

Rokem 2007 také začala nová etapa v činnosti SOS a sdružení se začalo programově otevírat široké veřejnosti. Současně to byl ale začátek konce. Názory na další směřování sdružení se mezi jednotlivými členy velice lišily. Kdysi mimořádně respektované Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se od konce prvního desetiletí potýkalo s dlouhodobými vnitřními rozpory, důsledkem kterých přišlo sdružení o velkou část své dřívější kredibility. Neudělení státních dotací jen dokončilo už dlouhodobě probíhající rozklad. Sdružení SOS se dostalo do insolvence a následně koncem roku 2012 do konkurzu.

Spotřebitelský časopis SOS magazín
Poslední distribuované číslo SOS magazínu

Některé z regionálních organizací se snaží v rámci svého regionu působit i nadále. Jedinou účinnější náhradou dřívějšího Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) je však dřívější brněnské Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje, které od ledna 2013 obnovilo své aktivity pod názvem Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Sdružení/Asociace vydává svůj vlastní elektronický čtvrtletník SOSák a na dřívější aktivity se snaží navázat i prostřednictvím webového portálu www.Asociace-SOS.cz i s nabídkou on-line poradenství.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


›› Zpět