Živnosti a podnikatelské starosti
  

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vzniklo v Praze dne 1. září 1992. V roce 1993 začalo Sdružení TEST pod vedením Rozové vydávat svůj vlastní tištěný časopis Dobrý test, respektive dTest. I přes možná lidská pochybení se jedná o dlouhodobě nejúspěšnější tuzemské spotřebitelské sdružení.

Občanské spotřebitelské sdružení TEST
První vydání časopisu dTest ze září roku 1993

Hlavní iniciátorkou vzniku Občanského sdružení spotřebitelů TEST byla JUDr. Ida Rozová, která se spotřebitelské problematice v rámci dobových mantinelů věnovala už v období posledních komunistických vlád. V satirickém týdeníku Dikobraz spolupracovala na rubrice Ostny Dikobrazu, respektive Vaše starosti na naše ostny. Po roce 1989 začala spotřebitelské rady o něco vážněji připravovat do samostatné přílohy Dikobrazu. Vznik samostatného sdružení byl jen dalším přirozeným krokem v její činnosti.

Satirický časopis Dikobraz z roku 1987
„Ostny Dikobrazu“ z roku 1987. Jedním z autorů byla také „ida“

Sdružení TEST si úspěšně vede i po smrti své zakladatelky (2012). Zatímco první roky existence sdružení byly výrazně založeny na dobré reputaci zakladatelky, dnes je jeho největší silou skutečnost, že je součástí mezinárodní sítě spotřebitelských sdružení. Svůj časopis je schopno vydávat bez jakýchkoli dotací a finančních příspěvků.

Oficiální stránky sdružení najdete spolu s testy a recenzemi na adrese www.dTest.cz. Základní informace jsou k dispozici zdarma. Detailní výsledky testů jsou dostupné pouze předplatitelům časopisu dTest.

V celkovém objemu publikovaných testů samozřejmě nemůže být překvapením, že se občas objeví testy vyvolávající v lepším případě rozpaky s ohledem na objektivitu, nezávislost nebo pečlivost. V horším právní kroky směřující proti časopisu. I přes možná lidská pochybení se však jedná o dlouhodobě nejúspěšnější tuzemské spotřebitelské sdružení.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku


›› Zpět