Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Řemesla › Chemický průmyslwww.echemportal.org

Portál s informacemi o chemických látkách. Projekt realizovaný OECD ve spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Umožňuje centrálně vyhledávat v 19 databázích více než 600 000 záznamům o existujících i nových průmyslových chemických látkách, pesticidech a biocidech. Přímé vyhledávání podle názvu a identifikačního čísla chemické látky, dále podle chemických a fyzikálně-chemických vlastností, osudu a chování látky v životním prostředí, dále podle ekotoxicity, toxicity a rovněž podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS).

  www.usmd.cz

Jednoduchý online formulář pro zadávání názvu hledané látky nebo jejího UN čísla (čtyřmístné přírůstkové číslo v registru nebezpečných látek OSN pro více než 3 000 položek objevuje se v dolním rohu na oranžové výstražné tabuli každé takové látky.) Databáze obsahuje názvy chemických látek ve čtyřech jazycích: česky, anglicky, německy, francouzsky. Sekce stránek Ústavu silniční a městské dopravy a.s.

www.nechela.eu

On-line databáze nespotřebovaných chemických látek a přípravků, který ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu provozuje Českomoravská komoditní burza Kladno. Internetový aukční systém pro obchodování s chemikáliemi. Systém má usnadnit prodej nepotřebných chemikálií dalším subjektům a usnadnit tak další využití chemikálií. Základní informace a vstup do databáze.

  www.cefic.org

Oficiální stránky Evropského výboru pro chemicky průmysl (European Chemical Industry Council, CEFIC), který reprezentuje národní federace chemického průmyslu 22 zemí, respektive zhruba 40.000 velkých, středních a malých chemických společností po celé Evropě. Web obsahuje: základní informace o CEFIC, projekty, cíle, úkoly, iniciativy CEFIC. Adresář členů CEFIC.Hlavní aktivity CEFIC v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, energetiky a obchodní politiky. Programy CEFIC/PHARE (v chemickém průmyslu) v kontextu budoucího rozšiřování evropského vnitřního trhu. Prezentace základních ekonomických statistik o chemickém průmyslu. Evropský vzdělávací systém pro oblast chemického průmyslu. Download publikací. Odkazy na oborové weby. Anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.epscr.cz

Stránky sdružené zaměřeného na shromažďování informací o pěnovém polystyrénu (EPS) a o jeho využívání ve stavebnictví včetně informací. Web obsahuje základní informace o funkci sdružení a oborové informace. Vlastnosti EPS, vliv na životní prostředí, ochrana zdraví, nízkoenergetické domy, kalendář událostí, normy kvality, výpočty zateplení. Odkazy na další internetové stránky. Informace o evropském oborovém sdružení European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS). Česky, anglicky.

  www.schp.cz

SCHP ČR je dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Základní informace, organizační schéma, adresář členů, stanovy a přihláška do svazu, výroční zpráva, dokumenty ke strategii nové evropské chemické politiky, bulletin, katalog produktů SCHP ČR, sekce pro členy. Odkaz na web Responsible Care. Česky, anglicky.