Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czOrganizace práce › Bezpečnost, BOZP  www.bozpinfo.cz

Informační server bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Specializovaný portál provozovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce přináší komplexní informace z oblasti. Slouží podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům především z řad malých a středních podniků. Výběr z rubrik: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v EU, články, statistiky, věda a výzkum, právo, diskusní fórum, kalendář akcí, odkazy. Česky.

  www.vubp.cz

Koncepce činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) vychází ze systémového pojetí prevence ohrožení zdraví a životů lidí i ohrožení životního prostředí a majetku v důsledku ekonomických (pracovních) aktivit. Na internetových stránkách lze nalézt informace o činnosti, struktuře a propagačních aktivitách ústavu, včetně odkazů na spolupracující organizace v ČR i v zahraničí. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

  www.bzp.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro malé a střední podniky (MSP). Zvláštní sekce informačního serveru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bozpinfo.cz) specializovaná na provozy a podmínky malých a středních podnikatelů. Abeceda podnikatele, základní rady a doporučení, FAQ, kalendář akcí, užitečné odkazy, řada praktických příloh volně ke stažení. Česky.

  www.europa.eu

Česká sekce oficiálních stránek Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), resp. stránky Focal Point (FOP). Stránky jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie. Základní informace, novinky, kalendář akcí, právní předpisy, správná praxe, výzkum, statistiky, vzdělávání, BOZP dle témat, přehled BOZP publikací, FAQ, diskuse. Možnost odběru newsletteru. Česky, anglicky.

  www.ivbp.cz

Výchovné a vzdělávací zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vydává osvědčení o akreditaci pro certifikaci pracovníků dozoru a bezpečnosti práce (akreditovaný certifikační orgán). Nabídky školení. Bezpečnost práce, certifikace odborné způsobilosti, požární ochrana. Literatura k problematice bezpečnosti práce. Kontaktní adresy pracovníků. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku