Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czŽivnosti – Služby › Audio, telekomunikace  www.ustredny.cz

Specializovaný server o pobočkových telefonních ústřednách. Vzorová řešení a případové studie, možnosti konkrétních aplikací. Slovník pojmů s přímou vazbou na jednotlivé články FAQ, konfigurátor přehledový katalog oborových produktů novinky doporučení. Odkazy na obchodní weby společnosti STAND, která se věnuje obchodu a službám s digitální a analogovou technikou. Česky, anglicky.

  www.ctu.cz

Základní informace (činnost, adresář pracovišť a zaměstnanců, seznam základních předpisů, informace pro občany o postupu při reklamaci, poplatky vybírané úřadem, zprávy o činnosti, číslovací plán veřejných telefonních sítí). Seznamy generálních licencí, opatření úřadu. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných povolení. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence. Certifikace - informace pro výrobce a dovozce koncových a rádiových zařízení, informace pro uživatele rádiových a koncových zařízení. Přehled televizních vysílačů a převáděčů a FM vysílačů. Evidence stanic BMIS, vyhledání. Telekomunikační věstník. Mezinárodní aktivity. Adresář. Česky, anglicky.

  www.catel.cz

Oficiální stránky ČAT, dobrovolného nezávislého zájmového sdružení pro prosazování zájmů a rozvoj oboru. Základní informace (vize, poslání, řídící orgány, prohlášení ČAT, odborné sekce, seznam členů, online přihláška, stanovy ČAT, diskuze), adresář organizací z oboru IT a telekomunikací propagační a vzdělávací činnost (podpora rozvoje nových technologií, semináře, přednášky, konference, školení) publikace: oborová legislativa (text telekomunikačního zákona - vyhledávání v zákonu dle klíčových slov), informace k aktuálním oborovým projektům, kalendář akcí, novinky. Česky, anglicky.

  www.apvts.cz

Prezentace Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) / Association of the Public Telecommunications Network Operators. Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj činnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí v ČR umožňuje několik typů členství. Seznam členů, stanovy, el. přihláška. Řešené projekty (přehled projektů ukončených a v řešení - omezený přístup). Tiskové centrum. Členská sekce. Česky, anglicky.

  www.apkt.cz

Association of the Cable and Telecommunication Operators. Oficiální stránky asociace, jejímž cílem a posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj činností provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice. Základní informace o APKT, stanovy, přehled událostí, kontakty, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.apms.cz

Prezentace Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Předmětem činnosti Asociace je prosazování společných podmínek pro další rozvoj mobilních sítí GSM, vytváření předpokladů pro poskytování nových služeb a ochrana rovného a otevřeného tržního prostředí elektronických komunikací. Rozcestník na členy asociace: Eurotel, Oskar, T-Mobile. Česky, základní informace anglicky.

  www.asociaceproducentu.cz

Oficiální stránky asociace, která sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého filmu, tak z oblasti filmového servisu a reklamy. Základní informace o asociaci, seznam členů, informace o hlavních partnerských společnostech a fondech (Česká filmová komora, České filmové centrum, Česká filmová komise, MEDIA Desk Česká republika, Eurimages), odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.apsv.cz

Oficiální stránky asociace. Základní informace o APVS, informace o členech (jednotlivá rozhlasová studia a rádia), mediální zastoupení, přehled projektů (mediaprojekty), relevantní zákony, vzory a formuláře (ke stažení), aktuální výsledky poslechovosti, Zprávy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a další dokumenty. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku